Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/149

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 139 —

У подлинной подписано тако: Великих государей іхъ царского величества діак[1]) Іванъ Волковъ.

[2016— 204] с подлинними сводилъ полковий Лубенскій писар Степанъ Савіцкий.

[205] 28.

Копіа унѣверсалу гетмана Іоана Скоропадского данъного михайлу Гамалѣй войсковому енералному ақаулови, а отцу Івана Гамалѣй на село Пѣски уезду Лоховицкого, которимъ Іванъ Гамалѣя тепер владѣетъ.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государа нашего его царского величества войска Запорожского гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

Пану полковникови войска его ж царского пресвѣтлого величества Запорожского лубенъскому, старшинѣ полковой, сотникови Лохвицкому, атамани городовой и сѣлской зо всѣмъ старшимъ и меншимъ того полку то вариствомъ, и каждому кому бы колвеъ отом вѣдати належало ознаймуемъ, іжъ якъ власне за виданъемъ антецессора нашего бившого гетмана унѣверса ломъ владѣлъ спокойне посполитими людми жителми села Пѣсковъ в околич ности и въ сотнѣ Лохвицкой найдуючимся небожчик панъ Григорій Гамалѣя, энатній войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского товаришъ, такъ тое ж село Пѣски зо всѣми до оного приналежитостями пану Михай лови Гамалѣй, асаулови войсковому енералному респектомъ его вѣрности ку маестатови монаршому его царского величества и статечнихъ въ войску Запорожскомъ услугъ, надаемъ, позволяючи зо всѣхъ тих села Пѣсокъ поспо литихъ людей належитое отбирати послушенство и повинность. Зачимъ мѣти хочемъ и рейментарско симъ нашимъ унѣверсаломъ варуемъ, абы анѣ панъ полковникъ лубенскій, старшина полковая, панъ сотникъ Лохвицкій, анѣ хто іншій зъ старшини рейменту нашего и чернѣ не смѣлъ, и не важилъся жад ной въ владѣнію села Пѣсокъ мененъному пану Михайлови Гамалѣй, асаулови войсковому енералному, и въ отбиранъню зъ посполитих людей належитой повинности и послушенства чинити трудности и перешкоди. Войтъ рась 30 всѣми мененного села Пѣсокъ Посполитими людми (кромѣ козаков, которих Волност ненарушне мѣетъ быти захована:) повиненъ належитое пану (2056] Михайлови Гамалѣй, асаулови енералному, без всякого упору отдавати по слушенъство и повинност под каранемъ приказуемъ. Данъ въ Лубнях, марта 27 д., року 1709.

У подленномъ подписано тако: Звишъменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати.

Копіа другого унѣверсалу на тое ж село Пѣски зъ при сельками двома, Коновалами и пѣсочками потвердителного, данного Івану Гамалѣй от ясневелможного его милости пана гетмана Данійла Апостола.

Копіа.

Его імператорского величества войска Запорожского обоихъ стороны Днепра гетманъ Данійлъ Апостолъ.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его ж імператорского величества Запо ромского, а особливе пану полковниковѣ лубенскому п. п. старшинѣ полко вой тамошной, також сотниковѣ Лохвицкому зъ урадомъ, и всѣмъ кому бы о томъ вѣдати надлежало, симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверсаломъ, ікъ мы гетманъ, імѣючи по превисочайшой его імператорского всепресвѣтлѣйшого

  1. Написано-діокъ