Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/22

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


къ тому селу мелница на рекѣ Сулѣ о четирехъ камнях мучних, два ступъних.

30.

Село Луки (82) войсковое отдано было помянутому Ханенку; по немъ на время Григорію Гамалѣй; послѣ обозному полковому Дмитрію Глуховцю; а по якимъ дачамъ, о томъ старики не показали; по смерти же его Гл ухо в ця владѣлъ тимъ селомъ бывший полковник лубенский Зеленский по унѣверсалу гетмана бывшого Мазепи; по немъ владѣлъ полковникъ Савичъ; по Савичу полковнику Марковичу унѣверсаломъ Ско-ропадского и монаршою грамотою на чинъ полковничества въ 1715 году опредѣлено.

По 10-му на чинъ.

276, 278. — Село Токарѣ 70 дворовъ, владѣет лубенской полковникъ

Андрей Марковъ по жалованной грамоты, данной 1714 году за войсковые услуги.

31.

Село Токарѣ (104) войсковое, ни на який уряд и на ратушъ не надлежало, а по унѣверсалу гетмана Скоропадского и по жалованной грамотѣ, данной въ 1714 мъ году сталъ владѣт тимъ селомъ бывший полковникъ, а нынѣшний енералний подскарбий панъ Марковичъ[1]). А въ копія оной жалованной грамоти (:которую копію за своею рукою онъ же панъ Марковичъ прислалъ въ канцеллярію полковую:) написано: владѣть ему означеннимъ селомъ Токарами зъ протчіями угодій, такъ якъ въ даннихъ ему ж універсалах покойного гетмана Скоропадского написано.

По 8-му.

[86] 282. — Село Винѣслави 23, село Риги 20, итого 43 двора; владѣетъ бывшого бунчукового товариша Павла Імшенецкого жена, ево вдова Маря Маркова; которая сказкою показала, что для владѣнія тех селъ данъ былъ мужу ея отъ гетмана[2]) Скоропадского універсалъ, которой въ прошлом 1713 м году воровскими людми съ протчійми пожитками украдѣнъ.

32.

Село Риґи (34) и деревня Венслави (26) войсковые, нѣ на який уряд не надлежали, а по руйнѣ шведской завладѣла онимъ селомъ и деревнею Марина Марковна, жителка лохвицкая; а почему завладѣла о томъ невѣдомо; ибо хотя въ слѣдствій оффіцерскомъ написано, что она сказкою показала, якобы на оные село и деревню данъ былъ мужу ея от гетмана Скоропадского унѣверсалъ; однакъ того унѣверсалу мужу ей гетманъ Скоропадский за гетманства своего не могъ дат, понеже муж ей прежде гетманства Скоропадского умре въ прошломъ 1705 году; а нынѣ оные ж село Ри£и и деревня Венслави от владѣнія ей Марковни стали свободни.

В доклад.

284, 285. — Село Скоробогатки 18 дворовъ владѣетъ полковой обозной Павелъ Мартос по універсалу полковника лубенского Андрея Маркова, данному 1714 году до войсковой ласки.

  1. Починаючи звідціля до кінця абзаца приписано пізніше.
  2. Починаючи звідціля приписано іншим атраментом.