Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/23

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


33.

Село Скоробогатки (32) войсковое, ни на який урядъ ж до ратуша не надлежало, а въ 17Ю-мъ году дано обозному полковому Павлу Мартосу унѣверсаломъ полковника Савича, и во владѣніе подтвержено ему ж въ 1714 году унѣверсаломъ полковника Марковича.

На чин обозничества полкового.

[9] 286. — Село Брисовъ 33 двора, владѣетъ онъ же Павелъ Мартосъ по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному 1709 году на урядъ ему сот-ничества.

34.

Село Брисѣ (68) войсковое, ни на який урядъ и на ратушъ не надлежало; за гетманства же измѣнника Мазепи стал владѣть по его унѣверсалу обозній полковій, будучи сотникомъ лохвицкимъ, Павелъ Мартосъ; потомъ въ 1709-мъ году по зложенъю уряду сотничества, оное жъ село унѣверсаломъ Скоропадского утвержено, не якъ въ ревізій оффіцерской написано на урядъ сотничества, но на собственную его Мартосеву персону без тих словъ' (:до ласки войсковой:) по которому унѣверсалу и нынѣ при урядѣ обозничества полкового тимъ селомъ онъ владѣетъ.

По 8-му.

290, 291. — Село Белогорелка 13 дворов, владѣетъ Лохвицкой сотнѣ бунчуковой товарищъ Анъдрѣяшь Волошинъ по унѣверсалу лубенского полковника Маркова, данному 1709 году респектуючи до услугъ.

35.

Село Бѣлогорѣлка (14) войсковое, на'дано от полковника лубенского пана Марковича его унѣверсаломъ Волошину Андрѣяшу, а прежде тоей дачи не было ни за якимъ владѣлцемъ и ни на якій урядъ и на ратушъ не надлежало; и нынѣ по смерти его Андрѣяша за тимъ унѣверсаломъ полковничимъ синъ его жъ Михайло тимъ селомъ владѣетъ; а унѣверсалу оного при нынѣшнемъ слѣдствій не явилъ.

В доклад, а по мнѣнію на уряд сотничества Лохвицкого.

ГОРОДИСКОЙ СОТНѢ.

294, 296, 297, 298. — Село Воронъки 220, село Пустомовка 80, село Крутих Береговъ 120 дворовъ; владѣетъ войсковой генералной канцеллярій канцеллярист [96] по гетманским унѣверсаломъ, даннимъ 1709 и 1716 годовъ для пропитанія при канцеллярій войсковой; в селѣ Воронках мелница вер-шнякъ на речке Многой об одномъ камни мучномъ.

[9] 36.

Мѣстечко Городище (317) съ подварками да подварки ж Мелехи, деревня Слободка, да Зарѣчче Заудайское; а къ тому и протчіе тоей сотнѣ села, іменно Воронки (473), Крутій Берегъ и Поставшуки по державѣ лядской [96] стали надлежит на енералных писарей и на канцеллярію; а по которымъ дачамъ, о семъ сторожили не показали, толко