Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/27

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


44.

Городокъ Бурумка (13[0][1]), по державѣ лядской пустимъ былъ до 1701 г.; а въ томъ году бывшій полковникъ лубенскій Зеленскій осадивши люд* ми владѣлъ онимъ городкомъ до 1708 году; по немъ владѣлъ полковникъ же лубенскій Савичъ, а по Савичу въ 1714 году дано унѣверса-ломъ гетмана Скоропадского; а въ 1715 году утвержено жалованною грамотою тот же городокъ на чинъ полковничества бывшому полковнику лубенскому, а нынѣшному подскарбію енералному пану Марковичу; и [с] сего времени тимъ городкомъ владѣетъ нынѣшній полковникъ панъ Петръ Апостолъ.

По 10-му на чинъ полковничества.

[126] 334,335.—Село Макіевка 46 дворовъ, владѣетъ онъ же полковник Марковъ по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному 1716 м году для спартія ево господарства.

45.

Село Мойсѣевка (54) осѣло по державѣ лядской дюдми городовими лукомъскими, и ни на якій урядъ и на ратушъ не надлежало; а по руинѣ шведской, когда сталъ Василій Пѣковець сотникомъ лукомскимъ, бнимъ селомъ Мойсѣевкою завладѣлъ былъ собою без нѣчіего указу; а от него Пѣковця одобралъ былъ полковникъ лубенскій Савичъ, по немъ Савичу завладѣлъ тымъ селомъ полковникъ Марковичъ; а собою ль, или по унѣверсалу гетмана Скоропадского, того при нынѣшнемъ слѣдствій не показано; нынѣ же тимъ селомъ нѣхто не владѣетъ.

По 10-му на чинъ полковничества.

338, 339. — Село Онушки 15 дворовъ, владеетъ местечка Лукомни попи Петръ да Іванъ по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному 1709-м году отцу ихъ попу Петру для респекту домовихъ ево нуждъ.

46.

Село Онушки (11) войсковое, ни на якій урядъ не надлежало, а въ 1709 мъ году от гетмана Скоропадского опредѣлено, виданимъ до войта тамошнего унѣверсаломъ з певного нѣякогось респекту попу лукомскому Петру; по которому унѣверсалу жена и сини его попи Максимъ и Іванъ до нынѣ владѣютъ.

На уряд полковый.

344. — Село Худолѣевка 8 дворов, владѣетъ бив шего лубенского полковника Савича жена, ево вдова Анна Василіева з детми по унѣверсалу гетмана Скоропадского, [13] данному 1715 м году мужу ея за войсковіе служби.

[126] 47.

Село Худолѣевка (8) войсковое ни на якій уряд и на ратушъ не надлежало; только за полковничества своего Зеленскій онимъ селомъ завладѣлъ былъ собою или за унѣверсаломъ гетманскимъ, о г омъ старо-[13] жили не показали; по немъ Зеленскомъ полковникъ лубенскій Са-

  1. Написано — 133-ій. останнє 3 закреслено; можно гадати що мусить бути 130, бо 13 замале число.