Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/28

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


вичъ владѣлъ же по унѣверсалу гетмана Скоропадського, данному въ 1715 мъ году; и потому женѣ и дѣтемъ его Савичевимъ універеаломъ того ж гетмана Скоропадського въ спокойное владѣніе оное село утвержено.

По 8-му.

346. — Село Лящовка 45 дворовъ, владѣетъ Переяславского полку ир-клѣевской сотник Славуй Требинской по жалованной грамоти, данной 1721 мг году въ спокойное въладѣніе; к тому селу мелниця вешнякъ на реке Лящовке о дву камнях мучних, третей ступникъ.

48.

Село Лящувка (49), войсковое, ни на якій уряд и на ратушъ не надлежало; а по руйнѣ шведской владѣлъ тимъ селомъ сотникъ лукомскій Василій Пѣковець собою ли, или по чіему унѣверсалу, того владѣлецъ нынѣшній сотникъ іркълѣевскій Славуй и прикажчикъ его при нынѣшнемъ слѣствій не показали; потомъ, понявши Пѣковцеву жену оній Славуй сталъ владѣть тимъ же селомъ по жалованной грамотѣ, а и грамота оная подлинная къ слѣдствію не явлена.

348, 349. — Село Махначѣ 72 двора, владеетъ лубенской протопопъ Яковъ Ареховской по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному 1709 м году до ласки временно.

49.

Село Мохначъ (74) войсковое, ни на якій урядъ не надлежало, а от бывшого гетмана измѣнника Мазепи его унѣверсаломъ протопопѣ лувенскому Якову Ореховскому было надано, и послѣ въ 1709 мъ году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского ему ж протопопу во владѣніе утвержено безъ того прикладу (: до ласки войсковой:); а нынѣ [136] по смерти его протопопа тое село стало свободное.

Въ доклад.

352, 353. — Слободка Нарожжа 25 дворовъ, владѣетъ Лубенъской полковникъ Андрей Марковъ по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному въ 1716 году на урядъ полковничества.

Слободка Нарожже (15) осажена за полковничества бывшого полковника лубенского Зеленского людми другого села Калкаева; и оною слободкою владѣлъ тотъ же Зеленскій; потомъ владѣлъ, и полковникъ бывшій, а нынѣшный енералній подскарбій панъ Марковичъ; а имѣет ли на сное село гетманскій унѣверсалъ или нѣтъ, о томъ невѣдомо, понеже при слѣдствіи такого унѣверсалу не явлено; а нынѣ по отлученій от чина полковничества его пана Марковича оною слободкою нихто не владѣетъ.

На чинъ полковничества.

ЛУБЕНСКОЙ СОТНИ

356, 357. — Село Хорошки 100, село Шеки 50, село Снетинъ 70, село Исачки зъ Гребищемъ 70, село Литвяки 50, село Окопъ пятдееять итого 209 дворовъ; владѣют бунчуковіе товарищи Иванъ да Яковъ Новицкіе [14] по жалованной грамоте, данной отцу ихъ Илье Новицкому 198 году въ вечное владѣніе; которое въ жалованной грамоти написано Пустое Городище и Сне-тин с проселками, которіе вишпоказаніе села на томъ Пустомъ Городище и поселилис.