Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/34

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


66.

Село Карпиловка (18) войсковое ни на який урядъ и на ратушъ не-надлежало, а за полковничества Леонтіа Свѣчки дано по его унѣверсалу, перво товаришу значковому Уласу Сіомашку, потом хоружому полковому Федору Ярмоленку; а 1715 мъ году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского бывшому полковнику Савичу; а по смерти его его ж женѣ и дѣтемъ въ томъ же году другимъ унѣверсаломъ его жъ гетманскимъ въ спокойное владѣніе утвержено.

По 8-му.

СОТНѢ ПИРЯТИНСКОЙ.

444, 445, 446. — Село Повстинъ 37, слободка Лазурки 33 двора, владѣет Дубенского полку, бывшого полкового судій Максима Троцкого жена, ево вдова Евдокія Івановна зъ детми, по універсалу гетмана Скоропадского, данному 1710 и 1712 годовъ до ласки войсковой.

67.

Село Повстинъ (27) войсковое, ни на який уряд и на ратушъ не надлежало, а за гетмана Мазепи по его унѣверсалу и по жалованной грамотѣ дано асаулу полковому Григорію Таволзѣ; потомъ по унѣвер-салахъ гетмана Скоропадского судій полковому Троцкому, а по смерти его его ж женѣ зъ дѣтми. А село Лазорки, по державѣ лядской опустѣлое, осѣло слободкою за полковничества Свѣчки и отдано перво унѣверсаломъ гетмана Мазепи, потомъ Скоропадского оному судій Троцкому и по смерти его женѣ и дѣтемъ подтвержено[1]); зъ которих покойного гетмана Скоропадского універсаловъ явлено копій, первого 1710 го году, данного покойному судій Троцкому, а въ немъ село Луговики, и означенное село Повстинъ, и слободку Лазорки въ спокойное владѣніе ему Троцкому утвержено,и позволено от тамошних посполитих людей подданскые повинности и послушенства до ласки гетманской и войсковой отбират; а въ другомъ унѣверсалѣ женѣ его Троцкой зъ дѣтми, в 1712 году даннымъ, тые ж села и слободку утвержено въ зуполное ей Троцкой же владѣніе.

По 8-му.

450, 451. — Село Денисовна 35 дворовъ, владѣетъ Лубенского полку полкового сотника жена, вдова Марина Михайлова дочъ зъ дѣтми, по универсалу гетмана Скоропадского, данному 1713 году до ласки войсковой.

68.

Селомъ Денисовною (54) войсковимъ прежде ни на який урядъ и до ратуша не надлежавшимъ, владѣлъ по руйнѣ шведской сотникъ лубеи-скнй Іванъ Корнѣевъ, а по якой дачи, того владѣлця нынѣшняя жена, его удова Марина Іванова, не показала; по смерти же того ж ей мужа зъ 1713 году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского оное село ей же Івановой до ласки его гетманской и войсковой утвержено.

  1. ]) Звідціля й до кінця абзаца приписано пізніше.