Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/36

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


72.

Село Малютинцѣ (47) не ратушнеє войсковое ни на який уряд не надлежало, а за гетманства Мазепи дано полковникозѣ лубенскому Леонтію Свѣчцѣ; а въ 1709 мъ году женѣ и сынамъ его Василію и Лукіану Свѣчкамъ Скоропадского унѣверсаломъ тое ж село зъ протчіими маетностми утвержзно безъ того придатку (:до ласки войсковой :); въ томъ же унѣверсалѣ написано, что оные маетности, такъ унѣверса-лами прежнихъ гетмановъ, яко и монаршою жалованною грамотою помянутому старому Свѣчцѣ за его услуги ствержени, но грамоти такой къ слѣдствію онъ Свѣчка не явилъ[1]).

По 8-му.

[206] 470, 471. — Село Смотрикъ 50 дворовъ, владеютъ значковые козаки Іванъ да Петръ Вакулинки, бунчуковой Мойеей Худолей по уневерсалу гетмана Скоропацкого, данному 1714 году отцу ихъ Семену Вакулинку за услуги войсковые.

73.

Деревня Смотрикъ (56) недавних лѣтъ при степу волномъ сотнѣ Пирятинской осѣла, и въ 1714 году надана унѣверсаломъ покойного гетмана Скоропадского сотнику пирятинскому Семену Вакуленку; въ которомъ унѣверсалѣ тих словъ (:до ласки войсковой и в эуполное владѣніе :) не написано, толко написано тако (хтвержаемъ поэволяючи от посполитих людей всякые повинности отбирать:); а по смерти его Ва-куленка по тому унѣверсалу владѣютъ сини его товариство значковое Іванъ и Петро Вакуленки да зятъ Мойсѣй Ходолѣй.

По 8-му.

474. — Въ селѣ Шкуратовкѣ 20 дворовъ, владеетъ бунчуковой товарищъ Мойеей Худолей по універсалу лубенского полковника Маркова, данному 1722 году до войсковой ласки.

74.

Село Шкурати (27) войсковое не ратушное и ни на який уряд не надлежавшое за гетманства Маэепиного от полковника Свѣчки перво дано Писаревѣ полковому Леонтію Кичкаровскому, потомъ атаману городовому пирятинскому Тимофѣю Куриленку, а за гетманства Скоропадского по его унѣверсалу бывшому полковому асаулѣ Григорію Та-волзѣ; а при его кончинѣ отдано полковникомъ паномъ Марковичемъ за его листомъ товаришу значковому Мойсѣю Худолѣю, подъ такою кондиціею, чтоб означенному асаулѣ Таволэѣ, яко престарѣлому и заслужо-ному человѣку, въ его нуждѣ чинилъ въепоможеніе; по которому пана Маркевичевому листу и нынѣ онъ Худолѣй владѣетъ, хотя помянутий Таволга давно ужо умре.

Достоинъ по 8-му.

[21] 476, 479. — Деревня Леляки 25 дворовъ, владеетъ пирятинской сотникъ Григорий Корнеевъ по універсалу полковника лубенского Маркова, данному 1723 году до ласки войсковой.

  1. !) „онъ Свѣчка не явилъ“—написано по затертому.