Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/38

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


обохъ персонъ означенного села завладѣніе стало, на тое унѣвереаловъ нѣ чіих къ слѣдствію не явлено[1]); только явлено послѣ копію зарученную нимъ Яковомъ съ тестаменту того ж дядѣ его Івана Маркова; въ которой копій написано, что означенное село за вѣрные его служби от покойного гетмана Скоропадского унѣверсаломъ его ж 1718 годѣ севптеврія 3 д. данное, отказуетъ и эаписует ему Якову Марковичу.

По грамотѣ надлежит раздѣлатися судомъ.

491. — Село Горбинець 28 дворовъ, владѣетъ Прилуцкого полку бунчуковой товаришъ Федор Марковъ по универсалу гетмана Скоропацкого, данному 1710 году до войсковой услуги.

79.

Село Гурбинцѣ (51) ни на який уряд и до ратуша не надлежало; ко-торимъ по ругінѣ шведской завладѣлъ товаришъ бунчуковий Федоръ Марковичъ, а на владѣніе тое явилъ къ слѣдствію толко унѣверсалъ бывшого полковника лубенского Василія Савича въ которомъ унѣверсалѣ написано тако (:яко от іннихъ знатних особ всѣхъ певній и значный респекта видимъ и узнаемъ до его милости пана Федора Марковича знатного товариша войскового являемые; такъ и я тоею ж повагою его милости прикриваючи въ полку своемъ а въ сотнѣ Пирятинской село Гурбинцѣ ему пану Федору Марковичу подаю во владѣніе до ласки рейментар-ской и войсковой:). А писмомъ своимъ онъ же панъ Марковичъ показалъ, что унѣверсалъ покойного гетмана Скоропадского на тое село ему даяний во время ревізій бывшой чрезъ канцелляристу Малороссійской коллегій Кременіова гдес между шпарґалами завалилъся[2]). Повторнимъ же писмомъ послѣ показалъ онъ же Марковичъ, что на прошеніе его по указу его сіательства господина генерала маеора сенатора и кавалера князя Алексія Івановича Шаховского зъ канцеллярій міністерского правленія дано ему копію зъ універсалу покойного гетмана Скоропадского зъ тоей копій, якую зъ подлинною того гетмана Скоропадского універсалу во время ревізій взято у него и тую ж копію ни кимъ незарученную. а другую за своею рукою явилъ къ слѣдствію; и въ ней написано, что по універсалномъ писанію полковника ствержаетъся въ спокойное владѣніе до ласки его рейментарской ему Федору означенное село Г урбинцѣ.

П о 8-м у.

[22] 496, 498. — Село Сасиновка 63 двора, владѣет госпожа гетманш а Скоропацкая по жалованной грамотѣ, данной 1718 году в вечное владѣніе.

80.

Село Сасиновка (129) войсковое не ратушнеє ни на який урядъ не надлежало; въ 1708 мъ году по унѣверсалу гетмана Скоропадского дано Сотниковѣ пирятинскому Семену Вакуленку; по смерти же его одобрано на того ж гетмана Скоропадского; а нынѣ онимъ селомъ владѣет енерал-ний подскарбий панъ Андрей Марковичъ[3]), на которую явилъ за своею рукою копію високомонаршой ея імператорского величества грамоти, виданной зъ Москви 30 д. мая 1730 году; въ которой написано, что ея імператорское величество указали оному подскарбію Андрею Марковичу

  1. Починаючи звідціля і до кінця абзацу приписанано пізніше.
  2. Звідціля і до кінця абзацу приписано пізніше.
  3. Звідціля і до кінця абзацу приписано пізніше.