Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/39

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


на уряд чина ево подскарбія дат во владѣніе до указу ея імператор-ского величества изъ бывших за вдовою гетманшою Скоропадскою село Сасиновку.

502. — Село Давидовка 64 двора, владѣетъ она ж гетманша Скоропацкая съ 721 году, которое было напередъ сего Дубенского полку бунчукового товарища Леонтія Свѣчки.

81.

Селомъ Давидовкою (87), которое войсковое не ратушнеє и на який уряд не надлежавшое за гетманства Маэепиного владѣлъ полковникъ лубенский Леонтий Свѣчка, а по смерти его владѣлъ синъ его Лукіанъ Свѣчка, а в 1721 году от него Лукіана одобрано на гетмана Скоропадского; и нынѣ при слѣдствій помянутий Лукіанъ Свѣчка явилъ унѣвер-салъ покойного гетмана Скоропадского, данний матерѣ да братовѣ его умершому Василію и ему Лукіану Свѣчцѣ на протчые их маетности в томъ числѣ и на оное село Давидовку, въ 1709 мъ [1]) году данний безъ тих словъ (:до ласки войсковой:).

А нынѣ владѣет тим селом ясневелможнийего милост панъ гетманъ.

498. — Слободка Березовая Рудка 93 двора, владеетъ она ж гетманша Скоропацкая по жалованной грамоте, данной 1718 году в вечное владѣніе.

82.

Слободку Березовую Рудку (91) въ прошломъ 1717 мъ году покой-ний гетманъ Скоропадский, купивши въ сотнѣ Пирятинской Грунта, осадилъ при оних грунтах на сотенномъ Пирятинскомъ степу людми тоей же сотнѣ и протчійми; нынѣ же тоею слободкою владѣетъ дочер его гетманская панѣ Іуліяна Толстая, а почему, на тое крѣпости при слѣдствій не показано.

По 8-мѵ.


[226] СОТНИ СЕНЕЦКОЙ.

450, 506, 507.—Село Скоробогатки 15, село Гапоновка 12 дворовъ, владеетъ лубенской полковой хоружой Степанъ Корсунъ по универсалу гетмана Скоропацкого, данному 1717 и 720 годовъ до войскових услугъ.

83.

Село Скоробагатки (26) войсковое, не ратушнеє и нѣ [на] який урядъ не надлежавшое, въ 7203-мъ году унѣверсаломъ Маэепинимъ надано и високомонаршою грамотою утвержено сотниковѣ сенчанскому Леонтію Ваеиліеву; потомъ во 1710 мъ году унѣверсаломъ гетмана Скоропадского женѣ его Леонтіевой опредѣлено (:безъ того докладу до ласки войсковой:); а въ 1717 году того ж гетмана Скоропадского унѣверсаломъ отдано зятевѣ его Леонтіевому, хору жому полковому, Степану Корсуну; потомъ въ 1727-мъ году от него хоружого одобрано и указомъ бывших енералной войсковой канцеллярій правителей паки привернено тещи его хоружого, а женѣ Леонтіевой. Село Гапоновка (14) тож войсковое нѣ на який уряд и на ратушъ не надлежала; в 1715 году дано было унѣверсаломъ бывшого полковника Марковича сенчанскому сотнику Кирилу

  1. Написано—1799 мъ.