Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/47

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Село Хитцѣ 70 дворовъ, владѣютъ оного жъ монастира чернци по жалованной грамотѣ.

Село Веэовока 98 дворов, владѣютъ оного ж монастира чернци по жало* ванной грамоте.

[Зі] Село Терни 23 двора, владѣют оного жъ Мгарского монастира чернци по жалованной грамоте; къ оному селу имѣютъ оны наданную мелницу на речке Сулатце, об одномъ колѣ мучномъ; да при томъ построили они монастирскимъ коштомъ мелницу на той же речкѣ о дву колъ мучних, третей ступникъ.

[296] 102.

Села обрѣтающіеся во владѣній монастира Мгарского Лубенского надани, а именно: Олшанка (38) унѣверсаломъ гетмана Богдана Хмелницкого въ 1655 мъ году; Лука и Хитцѣ (54) унѣверсаломъ того жъ гетмана въ 656 годах; Вязовокь (72) універсаломъ Виговского въ 1658 году; и тые жъ села подтвержени універсаломъ Юріа Хмелницкого въ 659-мъ году;Мгаръ (97) и Пѣски (75) да Терни (30)[1]) універсаломъ Мазепи надани въновъ; и въ 1687 мъ году и тые всѣ старые и новые (итого 461) маетности утвержени въ 7197 мъ году жалованною грамотою, и въ 1717 унѣверсаломъ гетмана Скоропадского въ зуполное чернцямъ владѣніе.

[31] ЧИГРИНДУБРОВСКОЙ СОТНИ.

549, 550.—Село Лялинцѣ 106 дворов, владеютъ Переисловского Вознесенского монастира чернци по жалованной грамотѣ с прошлого 1718 году, а ис каких оное село, того въ той грамотѣ не показано.

103.

Село Лялинцѣ (151)[2]) войсковое не ратушное, за гетманства Мазепи отдано во владѣніе бывшему охочокомонному полковнику Василію Рубану; а почему онимъ селомъ владѣютъ чернцѣ Переясловского Вознесенского монастира, на тое крѣпостей при слѣдствій явит не схотѣли.

[316] СЕНЕЦКОЙ СОТНИ.

561.—Село Хрули 10 дворовъ, владѣютъ Кіевозлатоверхого Михайловского монастира чернци; а того монастира иеромонах Кипріянъ обявилъ: на оное село имѣют оны жалованную грамоту, которая дана въ оной монастиръ въ прошломъ 1716 году, которой при немъ не имѣетъся, а оная грамота послана въ Санктъ-Пѣтербурхъ для нѣкоторих их монастырскихъ нуждъ; къ тому селу имѣют оны наданную мелницу на рекѣ Сулѣ о шти колъ мучних, да трех ступних, да построенная винниця о трех козанах.

104.

Въ селѣ Хрулях (19)[3]) владѣютъ черниѣ Кіевозолотоверхого монастир а толко десятма дворами, а протчими дворами, что въ ономъ селѣ есть, владѣетъ товарищъ бунчуковій Іван Гамалѣя по тестаменту баби своей Марій, жени знатного войскового товариша Григорія Гамалѣй, ко-

  1. до Терни 30 — вписано пізніше.
  2. 151 —написано пізніше.
  3. Число — 19 написано пізніше.