Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/49

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


на розискъ туда обозній полковій Гадяцкого полку Григорій Грабянказъ товарищемъ бунчуковимъ Андреемъ Петровскимъ; по которому розиску, что не іначе явилося, якъ оны челобитствовали, онъ же покойній гетманъ видалъ свой унѣверсалъ зъ тымъ указомъ, чтобъ помянутому Славую или женѣ его денги данные Пѣховцемъ за означенній Моэолювскій Грунтъ отложит сугубо, и свободно всѣмъ горожанамъ туда на жилъе переходит, почему такіе денги, а іменно 200 золотих (:бо Пѣковець далъ только за оній Грунтъ 100 золотих:) отвозили Славуевѣ въ Ірклѣевъ, которих онъ не принялъ; а тимъ временемъ гетманъ умре; за учрежденіемъ же Малороссійской коллегій, хотя тые жъ граждане многое время челобитствовали, однакъ во все бытіе оной коллегій рѣшенія не получили; а такимъ образомъ тоею слободкою поминутий сотникъ Славуй доселѣ владѣетъ.

[34] 107.

Другая Слободка (27) переясловских законниковъ поселена на сотенномъ Чигриндубровскомъ степу при долинѣ Кривой Рудѣ людми сотенними ж недавнимъ временемъ по шведской руйнѣ, на томъ мѣстцу, где хуторъ былъ волнозанятій полковникомъ охочокомоннимъ Іваномъ Рубаномъ, которий въ томъ монастирѣ принялъ чинъ монашескій; и хотя по томъ его принятій чина мрнашеского и смерти хутора оного заразъ не стало, и чрезъ долгое время не было, однакъ оные законники не толко тотъ хуторъ самовластно возъобновили, но и Слободку по вишшеозначенному населили, которою и теперъ владѣютъ.

108.

Слободка сотника чигриндубровского Лебеховка (46) поселена на купленномъ его ґрунтѣ и при купленних полях.

По 8-му.

109.

Деревня Галицкое (90) поселена лѣтъ тому близко сорока бывшимъ полковникомъ охочокомоннимъ Новіцкимъ на сотенномъ степу при купленних его ґрунтах и занятой на нихъ на рецѣ Сулѣ греблѣ и млинахъ; а владѣютъ оною деревнею сини его товарищи бунчуковые Іванъ и Яковъ Новіцкіе; въ універсалах же бывших гетмановъ Мазепи и Скоропадского, данних ему старому Новіцкому и по смерти его самимъ же Івану и Якову, тоей деревнѣ не написано.

По 8-м у.

СОТНѢ ЛУКОМСКОЙ.
110.

Слободка (20) на рудѣ прозиваемой Кривою Рудою недавнимъ временемъ за полковничества Андрея Марковича поселена людми за[34б]хожими зъ разних мѣстъ при отнятомъ чрезъ сина его Якова Андреева у сотника лу-комского Мартина Кодинця хуторѣ и ставу, устроенномъ и занятомъ нимъ сотникомъ на волномъ сотенномъ степу; которій хуторъ онъ сотникъ прошлозимного времени одобралъ, а Слободка оная до далшой резолюцій нѣ въ чіемъ владѣній не імѣетъся.

111.

Село Юсковцѣ (44) войсковое, ни на якій уряд и до ратуши не надле-жавшое, опредѣлено писмомъ бывшого пблковника лубенского Андрея Марко-