Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/50

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


вича для домового въ сѣнѣ въспоможенія сотниковѣ лукомскому Мартину Кодинцю въ прошломъ 1722 году априля 24 д. при отходѣ его въ походъ низовій на Сулакъ; на которой службѣ онъ три года жилъ; а кромѣ того селця людей ниякихъ болшъ въ своемъ послушаній онъ сотникъ не імѣетъ.

По 8-м у.

СОТНѢ ПИРЯТИНСКОЙ.
112.

Слободка (30) бывшоЗ Сотниковой лубенской Корнѣевичевой, удови Марини, поселена по руйнѣ шведской при ей хуторѣ на купленномъ Грунтѣ при рѣчцѣ Слѣпородѣ и при волномъ сотенномъ степу*

По 8-му.

113.

Слободка (32) сотника пирятинского Григорія Корнѣева над рѣчкою Оржицею Сухою на купленних полковника лубенского Леонтія Свѣчки ґрунтах при хуторѣ поселена; [35] которій хуторъ писмомъ жени его Свѣччиной,, а тещи сотницкой за соизволеніемъ синовъ ей отданъ во владѣніе ему сотнику.

114.

Село Коровай на купленних полковника Леонтія Свѣчки Грунтахъ при волномъ Пирятинскомъ степѣ поселена, а тестаментомъ его записана и отдана была синовѣ его ж Лукяну Свѣчцѣ, которий продалъ оное село подскарбію енералному пану Марковичу; по якой куплѣ онъ панъ Марковичъ тымъ селомъ владѣетъ.

115.

Село давнее войсковое Вечурки (42) во владѣній бывшого полковника прилуцкого Дмитрія Горленка; а по измѣнѣ Мазепиной онимъ селомъ завладѣлъ гетманъ Скоропадскій; а нынѣ гетмановна Скоропадсковна госпожа Толстая владѣетъ; а по якимъ дачамъ, крѣпостей не явлено; прежде же завладѣнія покойного Скоропадского утвержено било унѣверсаломъ тое жъ село сину Горленковому Андрею.

116.

Село Деймановка (63) давнее войсковое, унѣверсаломъ гетмана Мазепи полковнику дубенскому Леонтію Свѣчцѣ наданное и унѣверсаломъ гетмана Скоропадского женѣ его зъ синами подтверженное, одобрано потомъ нимъ же гетманомъ; и тепер онимъ же селомъ гетмановна Скоропадсковна госпожа Толстая владѣетъ, а почему, крѣпостей при слѣдствій не явлено.

[356] СОТНѢ СЕНЕЦКОЙ.
117.

Слободка (47) товариша бунчукового Івана Гамалѣй при степѣ къ Ромодановскому шляху, на куплених ґрунтах сотникомъ сенчанскимъ Леонтіемъ Ва-силіевимъ (: лѣтъ тому больше тридцяти:) поселена и продана бабѣ его Гамалѣй, Григоріевой Гамалѣйной, от которой ему Івану Гамалѣй тестаментомъ записана.