Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/51

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


СОТНѢ ЛОХВИЦКОЙ.
118.

Слободки новопоселени при хуторах на купленних ґрунтах товариша бунчукового Івана Гамалѣй о двадцяти, сотника полкового стародубовского Семена Галецкого о двадцяти зълишкомъ, асаула енералного Івана Мануйло-вича о осминадцяти, подскарбія енералного Марковича Андрѣевка о двадцяти пяти, сотниковой бывшой лохвицкой Стефановой Гамалѣйной о десяти, дворах; а оные слободки населени людми зъ разних мѣстъ; почему же населенъ нѣкто от означенъних персонъ гетманских універсалов и нияких крѣпостей не явилъ.

Къ сему слѣдствію полковникъ лубенский Петръ Апостолъ руку приложилъ mp.[1]).

[36] Полку Дубенского в сочиненном о маетностях слѣдствій всѣхъ листов тридцят шисть.

[37] По указу ея імператорского величества мы ниже-подписанные, войсковая енералная старшина и полковники, слушавъ слѣдствія о маетностехъ Дубенского полку, согласно приговорили: которые маетности принадлежати імѣютъ кому по заслугамъ, а которіе на чини полковниковъ, такожъ старшини полковой и сотниковъ, и которые сут сумнителніе принадлежит въ доклад к рѣшенію, о чемъ являється з нижеслѣдующих статъей.

МАЕТНОСТИ КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПО ЗАСЛУГАМ.

РОМЕНСКОЙ СОТНѢ.

Хе 2 и 12 [2]).

Село Бѣловодъ (71) и деревня Поповка, которими владѣетъ за унѣверса-ломъ покойного гетмана Скоропадского, данному 1713 году, а деревнею Пѣ-сками по унѣверсалу нинѣшнего ясневелможного его милости пана гетмана до ласки войсковой, данному въ прошломъ 1729 мъ году, судія полку Нѣ-жинского Семенъ Чуйкевичъ.

3.

Село Москалевка (22), которимъ владѣютъ по унѣверсалу бывшого полковника лубенекого Василія Савича, данному въ прошломъ 1709 мъ году,, удова жена товариша знатного Петра Зарудного и сини ей товарищи значковые, данному отцу их.

4.

Селомъ Коржами (31) по унѣверсалу гетмана Скоропадского, данному 1712 году товаришу Григорію Яненку; владѣютъ по смерти его его ж жена и сини Іванъ и Григорій, товарищи значковые.

  1. Починаючи з 1-ої ст. до 35б., Слідство внизу сторінок скріплено підписом: —Къ сему слѣдствію Лубенекого полку писаръ полковый Степанъ Савицкий руку приложилъ.
  2. 3 лівого боку й тут накреслена графа з написом:—„Число дворов". Щоб не ускладняти техніки друкування, числа, які стоять у цій графі ставимо, як і вище, після назви села у круглих дужках. Де на два села стоїть одно число — його у друкованому ставимо після першого:, третя графа порожня.