Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/58

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


74.

Селомъ Шкуратами (27) владѣлъ асаулъ полковій лубенскій Григорій Таволга по універсалу гетманскому покойного Скоропадекого; а нинѣ владѣетъ помянутій Ходолѣй по листу полковника пана Марковича, данному ему Худолѣю на временное того села владѣніе въ 1723 году.

75.

Деревня Леляки, владѣемое сотникомъ пирятинскимъ Григоріемъ Корнѣ-евимъ по універсалу полковника пана Марковича, данному въ 1723 году до ласки войсковой во время его сотничей в Сулацкомъ походѣ служби; а прежде оною деревнею владѣлъ сотникъ пирятинский Семенъ Вакуленко по унѣверсалу полковника Свѣчки, а потомъ по універсалу полковника Са-вича протопопъ пирятинскій Максимъ Губченко.

77.

Село Бѣлоцеркувцѣ, владѣемое женою бунчукового товариша умершого Стефана Тарнавского зъ дѣтми по універсалу гетмана Скоропадского, данному ему Тарнавскому въ 1712 году въ спокойное владѣніе.

[436] № 79.

Село Гурбинцѣ (5і) владѣемое товарищемъ бунчуковимъ Федоромъ Марковичемъ по універсалу покойного гетмана Скоропадского до ласки войсковой, данному; которого копіа зъ канцелярій міністерского правленія нимъ Федоромъ явлена.

80.

Село Сасиновка (129), владѣемое по високомонаршой грамотѣ подскар-біемъ енералнимъ паномъ Марковичемъ до указу на чинъ подскарбіевства.

81.

Село Давидовка нинѣ во владѣній ясновелможного его милости пана гетмана, а прежде владѣлъ по універсалах гетманскихъ, давнихъ отцу его Лукянъ Свѣчка.

82.

Слободка Березовая Рудка (91) осажена покойнимъ гетманомъ на степу Пирятикскомъ при купленномъ Грунтѣ, а владѣетъ оною его дочъ госпожа Толстая.

СОТНѢ СЕНЧАНСКОЙ.
83 и 84.

Село Юсковцѣ (26) и деревня Скоробагатки (38, итого 64), владѣемые удовою Маріею сотниковою бывшою сенчанскою и синомъ ей товарищемъ значковимъ Семеномъ Леонтіевимъ по універсалах гетманских и жалованних грамотах, данних мужу ея Леонтію Василіеву въ 7201-мъ [1]) и въ 7202-мъ годѣхъ.

[44] № 85.

Се'ломъ Жданами (36) владѣетъ бунчуковий товарищъ Андрей Петровскій по універсалах гетманских, даннихъ отцу его въ 1691-мъ году до ласки

  1. Написано: — 7101.