Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/59

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


войсковой и въ 1709-мъ году во владѣніе; да онъ же владѣетъ селомъ Бѣлоусовкою въ Чорнуской сотнѣ, о которомъ вишше под нумеромъ 37-мъ.

86.

Селце Василки (7) владѣетъ бывшій лохвицкій сотникъ Степанъ Пештичъ по універсалу гетмана Скоропадского, данному матери его до ласки войсковой въ прошломъ 1711 году.

87.

Деревня Лучка (21), владѣемая сотникомъ нынѣшнимъ сенчанскимъ Іваномъ Криштоповимъ по універсалу полковника пана Марковича, данному отцу его въ зуполное владѣніе въ 1715-мъ году.

ОТПИСНІЕ МАЕТНОСТИ.
97.

Селомъ Андрѣяшовкою (34) владѣетъ его превосходителство господинъ генералъ фонъ Вейзбахъ; а прежде владѣлъ сотникъ глинскій Михайло Прокопіевъ, по немъ судія енералній Василій Чуйкевичъ.

ВЪ ПИРЯТИНСКОЙ СОТНѢ.
98.

Село Мокляки, его жъ превосходителствомъ владѣемое, а прежде владѣли онымъ селомъ бывшій полковий писаръ [446] и судія Максимъ Троцкій; по немъ зять полковника бывшого прилуцкого, Дмитрія Горленка, Бутовичъ; по Бутовичу судія полковій Іванъ Марковичъ.

ПРОПИСНЫЕ, КОТОРІЕ ВЪ РЕВІЗІИ ОФФЩЕРСКОЙ НЕ НАПИСАНИ.
СОТНѢ ЛУКОМСКОЙ.
110.

Слободка Самосѣдовка (20) на Кривой Рудѣ въ степу недавнимъ временемъ поселенная, спорная между бунчуковимъ товаришемъ и сотникомъ лукомскимъ Мартиномъ Кодинцемъ.

Въ сей слободцѣ повелено вишшеозначенною високомонаршею грамотою учинит разсмотрѣніе его сіателству князю Шаховскому[1].

111.

Село Юсковцѣ (44), владѣемое сотникомъ лукомскимъ Мартиномъ Кодинцемъ по листу полковника пана Марковича, даннимъ при его сотничомъ отходѣ в Низовий походъ для временного ему вспоможенія.

  1. Цей абзац приписано іншою рукою.