Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/61

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Мнѣніе: Прилично на урядъ суддей енералничъ, понеже два суддѣ владѣли.

18.

Село Лозовая (26), которимъ владѣетъ сотник смѣловский Костантій Василіевъ по унѣверсалу полковника Савича, данному въ 1711 году до ласки войсковой, а прежде онимъ селом [466] хоружій два владѣли *и ему третему в чину хоружескомъ бившому тимъ унѣверсаломъ было надано.

Мнѣніе: На чинъ хоружества полкового а нынѣ прилично, понеже при хоружихъ владѣли.

ЛОХВИЦКОЙ СОТНѢ.
№ 30.

Село Лука (82), которимъ владѣли полковники, одинъ по другому, Зеленский и Савичъ; а по нихъ по жалованной грамотѣ, данной въ 1715 году на урядъ полковничества панъ, Петръ Апостолъ.

СОТНѢ ЛУКОМСКОЙ.
44.

Городокъ Бурумка (133), которимъ владѣли тіе ж всѣ три полковники по вишшеписаниому, а теперъ владѣетъ нинѣшний полковникъ панъ Петръ Апостолъ.

56.

Деревня Александровка (38), которою владѣл поминутий полковникъ Зеленский и по жалованной грамотѣ, въ 1715 на урядъ данной, полковникъ же панъ Марковичъ; а нинѣ владѣетъ панъ Петръ Апостолъ.

Мнѣніе: По первобытному владѣнію и жалованной грамотѣ на урядъ полковничества вовся приличии.

[47] 45.

Село Мойсѣевка (54), онимъ селомъ владѣли полковники Савичъ и панъ Марковичъ; а почему владѣли, на тое крѣпостей не явлено; прошлого же 1729 году виданною до господина гетмана Данила Павловича Апостола монаршою грамотою владѣть ему пану Марковичу не указано, и нинѣ оним селомъ нѣхто не владѣетъ.

50.

Слободка Нарожъе (15), оною слободкою владѣли полковники Зеленский и панъ Марковичъ, а прошлого 1729 году виданною високомонаршою грамотою пану Марковичу владѣть не указано, и нинѣ оною нѣхто не владѣетъ.

Мнѣніе: Полковнику нинѣшному владѣть прилично обома вишеозначен-ними селом и слободкою[1]).

ТОЕЙ ЖЕ ЛОХВИЦКОЙ СОТНѢ.
33.

Селце Скоробагатьки (32), которимъ владѣетъ по унѣверсалахъ полковниковъ Савича и пана Марковича, данних въ 1710 м и въ 714 м годахъ, обозний полковий Павел Мартось.

  1. Починаючи з обома—і до кінця абзаца приписано іншою рукою.