Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/65

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Городъ Сенча съ фолварками. Село Хицѣ, Ломаки.

[52][1] Всепресвѣтлѣйшая державнѣйшая великая государиня імператрица Анна Іоановна самодержица всероссійская.

По високому вашего імператорского указу и по повелѣнію от господина гетмана Даніи́ла Павловича Апостола сего 1731 году генвара 11 д. о маетностехъ полку Лубенского старшина енералная и полковники слѣдствіе чинили, и во время оного слѣдствія по силѣ рѣшителнихъ осмого и десятого пунктовъ подъ всякимъ селомъ и деревнею мнѣнія приличные, которая маетност іменно кому по справедливости за служби его или предковъ его въ полное владѣніе, которая же на уряди временно надлежитъ до волѣ вашего імператорского величества, приложили. А понеже къромѣ імѣющихъся за владѣлцами полку Лубенского маетностей, которихъ помянутые старшина енералная и полковники по осмому пункту не отбѣрать от інних приговорили, осталися нѣкоторые села и деревнѣ безъ владѣлцовъ свободніе под вѣдѣніемъ сотенной старшини обрѣтающыеся, а на чини полку Лубенского полковой старшини маетностей, которими би удоволствованній всякъ на своемъ урядѣ моглъ и імѣлъ изъ чего войсковую вашему імператорскому величеству службу отправовать, столко не стало.

Того ради всенижайше просимъ вашего імператорского величества, да повелитъ ваше державство изъ оставшихъся онихъ [52б] свободнихъ войсковихъ селъ и деревень на вишъозначенные ранги по приложенному при семъ челобитъѣ ранговъ и на онные приличных селъ вѣденію подобающое по примѣру, какъ въ протчіи́хъ полкахъ імѣетъся, учинить опредѣленія и указъ.

13 д. генваря 1731 году.

Вашего імператорского величества нижайшые раби:

Лубенского полку полковые писаръ Степанъ Савіцкий за себе и за асаула Івана Павлова по его прошенію руку приложилъ.

Хоружий Степанъ Корсунъ.


[53] Вѣденіе полку Лубенского, которие из свободнихъ села и деревни прилично б опредѣлит и къ тому которие мнѣніемъ старшини енералной и полковниковъ уже означени на чини полковой лубенской старшини.

А именно:

В которихъ сотняхъ: Званіе селъ и деревень: Число дворовъ:
На чинъ обозничества полкового: Въ Пѣратинской Приходки 64
Да къ тому мнѣніемъ старшини енералной и полковниковъ уже означено на чин обозного ж: Въ Лохвицкой Скоробогатки 32
На чинъ судейства: Въ Пѣратинской Каплинци 75
На чинъ писарства: Въ Лубенской Висший и Низший Булатецъ 35
Въ Пѣратинской Золотухи 37
  1. На кінці Слідства прикладені і ці два чолобиття з таблицею маєтностей на ранґ.