Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 1927. – Ч. 1.pdf/17

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

№ 1

13

Краєзнавство і шкільний програм


Завсігди є потреба у відомостях і инщого характеру, яких вима­ гає вже саме переведення педпроцесу, але треба підготувати їх зарані. До них належать ті чи инші дані, напр., про кількість населення в районі, про головні галузі кустарної промисловосте району, про поширення тих чи инших хвороб в районі і т. ин. Одні з цих відомостей доведеться використати при складанні задач, инші при виборі прикла­дів для граматичних правил і т. ин. Инші треба мати для того, щоби перевіряти наслідки роботи самих дітей, або для належного керування підчас дитячих досліджень.

Підготовляючи матеріял, відшукуючи його в оточенні, учитель пови­нен вияснити всі джерела, які він може використати. В додаток до влас­ної здатности і звички учителя уважно приглядатися до оточення і розбиратися в ньому, можна вказати на сільраду, громадські організації, агронома, лікаря, жінорганізатора, уповноваженого по дитруху, старих мешканців села і ин. Поїздки до району дають змогу використати від­ повідні установи і осіб в районі, а також опорну семірічку. Учитель по­ винен звикнути листуватися з окрметодкомом, місцевим краєзнавчим товариством, довідковим бюро при Будинку Освіти, при педагогічних часописах.

Підкреслюючи потребу ґрунтовної і чіткої підготовки програмів, ми мусимо вказати ще на такі заходи в цій справі.

Підчас розгортання комплексу учитель мусить робити помітки про справочний книжковий матеріял. Ці помітки, зібрані потім відповідними організаціями, як окрметодкомами, культосвітніми комісіями окрфілій спілки, Будинками освіти і ин., мусять, нарешті, визначити зміст тої мінімальної педагогічної і загально-освітньої бібліотечки, яка потрібна для кожної школи, і без якої неможлива нормальна робота за комплексовою системою. Разом з тим, учитель повинен подбати і про те, щоби при даній школі зберігався весь матеріял, який він здобув при підго­товці до роботи, або вже підчас самої роботи. Недавно одним з авто­рів в педагогічній літературі було порушено питання про „шкільний лі­топис". Гадаємо, що поруч з таким літописом у кожній школі мусить бути зшиток, або краще папка, де зберігатимуться указані матеріяли. Особливість цих матеріялів— служити не стільки загальній краєзнавчій справі і не для передачи окрметодкомам у вигляді сирого матеріялу (можна і для цього використати їх в копіях), скільки бути основою для майбутньої роботи і даного учителя і його можливих наступників, осно­вою для складання планів роботи для даної школи в даних умовах.

Отже, уважна робота над програмами і ретельна підготовка матеріялу до них є передумовою до переходу шкільної роботи на краєзнавчу основу. Над деталізацією цієї справи і організацією постійного відповід­ного інструктажу масового шкільного робітника повинні поробити окрметодкоми під загальним керуванням Наукпедкому.