Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 1927. – Ч. 1.pdf/18

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Вивчення села.

Краєзнавча робота цінна тим, що вона привчає уважно пригляда­тися до оточення й розуміти те життя природне й людське, що йде нав­коло. Бачити й розуміти це життя потрібно кожному для того, щоб знайти, куди прикласти свої сили, знайти собі певне місце в ньому, знати, як його перебудовувати на краще.

Велика частина наших краєзнавців живе по селах і з ‘являється учасниками перш за все життя свого села. Цілком зрозуміло, що і перша увага мусить бути звернута на те село, в якому живеш. Його треба пізнати, вивчити і тоді легче буде поширювати свої знання що до життя цілої Спілки наших республік і всього світу.

Як же починати вивчення села? Село це є складна суспільна оргнізація, що зростала на протязі довгого часу, що тісно звязана з тою природою, яка навколо нього, з особливостями тих людей, що населюють його. Д о того ж, село відограє зараз велику ролю в житті радян­ських республік, як могутній політично-економічний чинник, що у вели­кій мірі обумовлює розвиток і міста і промисловости і всього народнього господарства Союзу.

Тому вивчати його не так легко, треба з'уміти це зробити, щоби наслідкі цього вивчення мали цінність і для того, хто його провадить, і для того, хто спробує використати їх для цілей державного будівництва або для наукової обробки.

Початком роботи повинен бути загальний опис села на підставі простих спостережень. Цей попередній опис дасть змогу перевірити краєзнавцеві свої сили, виявити ті методи або способи, якими він буде вивчати село або окремі галузі його життя, нарешті він виявить і ті характерні особливості села, на яких слід буде зупинитися надалі при глибшому дослідженні.

Матеріял, який буде зібраний для опису села, варто обробити у листовній формі, а також подати у вигляді доповіді на зборах краєзнав­чого гуртка, членів сельбуду та инш., або де-що з нього дати до стін­ної газети. Це викличе інтерес до краєзнавчої роботи у людей, що до цього часу були в стороні від неї. Такий спосіб використування матеріялу дасть змогу зробити краєзнавство знаряддям освіти місцевого на­ селення.

Нижче подається програм опису села, який збудовано з трьох частин: природне оточення, людина й праця.