Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 1927. – Ч. 1.pdf/20

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

16

№ 1

С. Ялі


ведеться боротьба. Яка рослинність була в околицях в старовину. Коли і які трапились зміни в ній.

VIII. Тваринний світ.

Які тварини зустрічаються в околицях села: звірі, птахи, змії та йн. На яких звірів і птахів полюють. Які з них зустрічаються дуже рідко. Які звірі і птахи були раніше і вже перевелися. Яка риба водиться у річці та в озерах; яку ловлять. Чи є раки; коли вони зникли, то як давно. Які звірі, птахи і комахи найбільше шкодять господарству і яку саме шкоду вони роблять. Як з ними ведеться боротьба.

Краєзнавча робота нацменшостей.

Нині вже стало загально визнаним величезне значіння краєзнавчої роботи для розвитку продукційних сил радянської країни. Щ е збіль­шується та яскравіше вирисовується її роля в цю добу, коли ми щіль­ніше підходимо до завдання безпосереднього соціялістичного будівництва.

В останні роки починає відчуватися потреба переведення краєзнав­чої роботи також і серед національних меншостей України. Те стано­вище, що в галузі обслуговування нацменшостей в цей час ми йдемо шляхом поглиблення роботи, приводить нас щільно до завдання всебічного вивчення національних меншостей.

Ті чи инші заходи, що їх скеровано до піднесення економічного й культурного стану — в цілому до розвитку продукційних сил нацмен­шостей— не можуть дати позитивних наслідків, коли їх не накреслено на підставі докладно розроблених даних.

Такий саме матеріял і може дати всебічне вивчення краю та насе­лення національних меншостей з усіма їх специфічними особливостями. Так, наприклад, не можна поставити як слід боротьбу за усунення по­старілих форм провадження сільського господарства серед відсталих економічно національностей, коли не вивчено причин такого явища не тільки в сучасному, а й у минулому. А бо, скажемо, дуже важко двигати швидким темпом культуру грецького населення України, коли не по­ставити собі за мету вивчення діялектів його мови і т. инш.

Таким чином, у звязку з цими обставинами, краєзнавча робота на­ буває дуже важливого значіння в галузі розвязання життєвих і прак­тичних питань у справах національних меншостей. Це давно вже зрозу­міли в де яких місцях. По де-яких округах округові бюра нацмен спільно з краєзнавчими організаціями де-що зробили й роблять у цьому на­прямкові. Округова комісія по вивченню грецької національносте в м. Маріуполі, грецький відділ музею, єврейський музей, аналогичні органі­зації на Поділлі, Волині та в инших місцях поставили перед собою низку важливих краєзнавчих завдань, що їх викликала потреба забезпечити правильність та успішність переведення найпотрібніших практичних захо­дів у справі розвязання національного питання.