Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 2015. – Ч. 1–2.pdf/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
Краєзнавство

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

№1/2 (90/91)Національна спілка краєзнавців України
Київ, 2015


КРАЄЗНАВСТВО
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
Заснований у квітні 1927 року Українським комітетом краєзнавства
Репресований у 1930 році
Відроджений 1993 року з ініціативи Національної спілки краєзнавців України

1/2(90/91)'2015 Головний редактор Олександр Реєнт Редакційна колегія: Олег Бажан (перший заступник головного редактора) Богдан Андрусишин (заступник головного редактора) Лев Баженов Віль Бакіров Олександр Гончаров Віктор Даниленко Володимир Дмитрук Олександр Завальнюк Віктор Звагельський Григорій Клепак Сергій Копилов Олександр Лисенко Микола Литвин Руслана Маньковська Андрій Непомнящий Олег Рафальський Олександр Рубльов Григорій Савченко Віктор Савчук(заступник головного редактора) Валерій Смолій Тарас Чухліб Ганна Швидько Засновники: Національна спілка краєзнавців України Інститут історії України НАН України

Виходить щоквартально ISSN 2222-5250

|style="padding-right:10px; padding-left:10px; border-right:none; border-left:none;"|

ЗмIст До 90-річчя Національної спілки краєзнавців України Олександр Реєнт, Володимир Дмитрук (м. Київ). Поступ українського краєзнавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Євген Букет (м. Київ). Ювілеї громадського руху . . . . . . . . . . . .

28

Одеса: правовий та соціокультурний простір портового міста Костянтин Тиганій (м. Одеса). Європейські традиції міського самоврядування Одеси на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. . . . . . . . . . .

33

Тарас Гончарук (м. Одеса). Юридичні умови функціонування Одеського порто-франко 1819 – 1859 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Олена Феденко (м. Одеса). Відкриття та діяльність італійських консульств в Одесі наприкінці XVIII – початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . .

47

Валентин Кобзар (м. Київ). Одеський Дністровський водогін. Як все починалось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Тарас Вінцковський (м. Одеса). Міська дума Одеси в умовах революційних трансформацій: політичні аспекти діяльності (серпень 1917 – січень 1918 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Віктор Савченко (м. Одеса). Одеські анархісти і соціалізація виробництва в 1917–1919 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Олександр Шишко (м. Одеса). Політичний терор в Одесі у квітнісерпні 1919 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

До 150 – річчя Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Ігор Коваль, Вадим Хмарський (м. Одеса). Історіографічне осмислення історії Одеського університету: віхи, люди, тексти, підсумки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Надія Коцур (м. Переяслав-Хмельницький). Дослідження в галузі гігієни – важлива складова розвитку науки в Новоросійському

(Одеському) університеті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) . . . . . . 99