Сторінка:Журнал «Краєзнавство», 2016. – Ч. 1–2.pdf/13

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

УДК 001:94(477.74) «185»(091)

Валерій Левченко (м. Одеса)

Михайло Грушевський як особистість і науковець:

особливості рецепції у наукових колах Одеси

наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття

У статті проаналізовано проблему сприйняття представниками наукових кіл Одеси особистості та інтелектуальної діяльності М. Грушевського. Представлено ступінь опрацювання теми в історіографії та зроблено спробу характеристики теоретичного підґрунтя методологічної моделі історичної рецепції. Доведено, що на оцінки постаті науковця його реципієнтами значною мірою впливали їх морально-психологічні риси характеру та події суспільно-політичних процесів на теренах України першої половини ХХ ст.

Ключові слова: Михайло Грушевський, особистість, науковець, Одеса, колеги, рецепції.


Валерий Левченко

Михаил Грушевский как личность и учёный:

особенности рецепции в научных кругах Одессы

в конце XIX – в первой половине ХХ века

В статье проанализирована проблема восприятия представителями научных кругов Одессы личности и интеллектуальной деятельности М. Грушевского. Представлены степень разработки темы в историографии и предпринята попытка характеристики теоретической основы методологической модели исторической рецепции. Доказано, что на оценки личности учёного его реципиентами в значительной степени влияли их морально-психологические черты характера и события общественно-политических процессов на территории Украины первой половины ХХ в.

Ключевые слова: Михаил Грушевский, личность, учёный, Одесса, коллеги, рецепции.

Valery Levchenko

Michael Hrushevsky as a person and scientist:

reception features the scientific community of Odessa

in the late XIX – the first half of the ХХ century

The article analyzes the problem of the perception of academics of Odessa, personalities and intellectual activity of M. Hrushevsky in the late XIX – the first half of the ХХ century.

Presents the degree of elaboration of the theme in the historiography and characteristics of theoretical foundations methodological models of historical reception.

The peculiarities of perception of scientific ideas M. Hrushevsky historians of Odessa in the light of their belonging to different generations of the local academic environment in the late XIX – the first half of the ХХ century.

The basic forms and manifestations of the effect of a wide range of mazanayeva factors on the historical reception of the personality and intellectual activity of M. Hrushevsky. It is proved that the evaluation of the scientist's personality, his recipients were largely influenced by their psychological traits and events in social-political processes on the territory of Ukraine in the first half of the ХХ century.

Outlined the scale of the reactionary campaign of the Soviet authorities proposed by the historian conception of history of Ukraine and scientific-organizational activities in the field of historical science.

Key words: Michael Hrushevsky, personality, scientist, Odessa, colleagues, reception.