Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/106

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 106 — Цьоху . найвищоху нашому органові належить рішити про федераци змаов в народніми республиками бувшої російської держави. *) До того ж часу всіх громадян самостійної Української Народної Респу- блифи кличехо непохитно стати на сторожі добутої волі та прав хашого роду і всіма силами боронити свою волю від веі ворогів селянсько-робітничої само- стійної Української Республики. Українська центральня Рада. У Київі, 9. (22.) січня 1918 року. « **) Як бачимо, зліст ІV Універсалу вводився до чотирьох точок: 1. проголошення самостійности Української Народньої Республики, 2. доручення Раді Народніх Міністрів ваключити хир з Центральники Державами, 3. оповіщення оборонної війни в Московщиною і 4. прокля- хування основ внутрішнього соціально-еконотичного будівництва та намічення заходів, связаних з ліквідацією війни в Центральни Дер- жавами. Біля четвертої точки, особливо коло питань про соціялізацію венні та про ролю рад робітничих, селянських і салдатських депутатів, велася в Центральній Раді велика боротьба Iіж ріжними частинами п. Та на цьому ми спинимося пізніше, коли будемо говорити про вну- трішню політику Центральної Ради та Генерального Секретаріяту. Тепер же вернемось знов до мирових переговорів в Берестю та до війни між Україною і Московщиною, зазначивши тільки, що, в звязку ві згаданою вище внутрішньою боротьбою, після IV Універсалу сталась правительственна крава: В. Винниченко, а за них і инші міністри, українські соціяль-демократи, уступились з уряду. Головою Ради Народ- ніх Міністрів став В. Голубович (укр. соц.-рев.), який сформував новий, зөсөрівською- більшістю кабінет. Цей кабінет і переніс на - своїх плечах весь тягар. роспочатої правительством В. Винниченка війни в Совітською Росією, а також довів до кінця справу хиру в Центральними Державами. 11. Признання Центральними Державами самостійности України ської Народньої Республики і заключення миру. В звязку зі змінами, які зайніли на Україні. було вислало до Берестя і нову делеtацію, на ҷodi з О. Севрюком (укр. соц.-рев.). На цей раз делегація Совітської Росії прибула раніше за українську і зробила ще раз спробу усунути делега- цію Української Народньої Республики, посилаючись на те, що Україну репрезентують вже делегати совітського українського уряду — Mez- ведев і Шахрай. . На загальній засіданню мирової конференції, що відбулось 30. січня (н. ст.), забрав. слово голова російської делеr'ації Троцький і заявив, що в склад російської делегації входять нові члени — „вред- ставники Української Народньої Республики — Медведев і Шахрай“. Ця обставина, сказав Троцький, яка має велике значіння для даль- шого перебігу переговорів, дае картину того положення, яке утворилося

  • ) Цей уступ внесено в Універсал на бажання , меньшостей“, які в більшості

при голосованию Універсалу утримались. .

    • ) Універсал було прийнято на засіданню Малої Ради 24. січня (п. ст.)

і тільки датовано його днем 9. -січня, на який було призначено відкриття Україн- ських установчих зборів.