Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/111

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 111 Кться ва ще гірші і не менш дозволені засоби : вони душать пресу і розганяють політичні збори, арештують і розстрілюють політичних діячів і стараються, нарешті, цілком фальшивими тенденційними інформаціями підкопати авторитет правительства тої чи иншої молодої республики. Відомих соціялістів і старих революціонерів обвинувачують вони в буржуазности і контрреволюційности. Таким чином, правительство большевиків переводить в життя, замісць засади права на само означення, засаду анархії і розкладу, бо знає, що лекше руйнувати, ніж творити наново, і поводиться так, як говорить старе прислівя : наклепуй, наклепуй, а щось з того такії лишиться. Боротьба петроградського правительства проти правительства Української Народньої Республики та його очевидна нещирість в признанню права ташої делеtації збудила в нас ще раніше не безпідставне підозріння. Ми були пере- конані, що п. Тројцький дуже скоро буде старатися увільнитись від тих наскрізь ясних і недвозначних слів, якими признано наші у делєtацію уповноважении прех- ставництвом нашої республики. Те, чого ми чекали, справдилося. В день, в якім ми виїхали до Київа, щоб привезти остаточні інструкції, приїхала через 1lетроград і двінск, за спонукою і підмогою большевиків, до Берестя нова делєtація, що мала ціль підкопати наш авторитет в очах працюючих мас Еврони. Щоб точніше обґрунтувати права і характер цієї дельтації, ми мусимо докладніше розглянути цю точку. З'єднанийї спільними ідеалами та спільними національними змаганнями український народ, який схиляється до спокійних і упорядкованих форм державного життя, посвятився від першої хвилі довго очікуваній можливості державного будування. Українські робітники, салдати і селяне спромоглися, при дозгомозі української інтеліtенції, що вийшла з їх рядів, не тільки зорганізувати самих себе, але притягти до цього і всі труни не-українського населення, яке киве на українській території. Наслідком цієї праці, яку підготовлювано довголітніми стараннями українських політиків, повстата Українська Центральна Рада, зложена з представників українських салдатів, селян і робітників, яка своїм II Універсалами показала HI.Iях українському народові. Іентральна Рада, яка вже в червні 1917. року вибрала перше українське правительство — Тенеральний Секретаріят, утворила тим самим перше правительство в Росії, яке складалось вик.іючно з соціялістів. Тим способом, крок за кроком, створив український народ власною працею власну державу. До вмішування в наші внутрішні відносини петроградське правительство не мае жадного приводу і жадної основи. Але справа стоїть так, що на території України та на частині прилягаючих до неї фронтів поси.Тано вке при царськім правительстві салдатів неукраїнського походження ; протягом рево- юції не пощастило увільнити Україну від цих настяганих чужих їїй елементів. Втім часі, як українські салдати зусіх місцевостей і зусіх фронтів послали своїх делеtатів на військовий з'їзд до Київа та зорtанізувалися біля Української Військової Ради, не-українські салдати утворили в кількох містах України свої салдатські совіти, які не мають жадного впливу на життя околиці. Часом брали, правҳа, участь в цих совітах робітники відповідних міст. Та це сути справи не міняє. Бажаючи під тим чи иншим приводом вмішатися у внутрішнє життя України, почати петроградські большевики жаҳати від українського правительства, щоб ціла правительственна влада на Україні перейшла саме до цих салдатських совітів, не оглядаючись на виставлене большевиками на мировій конференції бажання, аби чуже військо було виведено з окупованих територій. Розуміється, українське правительство не могло виконати цього жадання. Другою причиною до вмішування у внутрішне життя нашої Республики було жадання петроградських большевиків перевести нові вибори до Пентральної Ради. Полишаючи на боці, що таке жадання — це очевидне нарушення права на самоозначення, цього жадання вже тому не можна було перевести, що приписи про представництво в Раді дають виборцям право в кож дім часі відкликати своїх представників з Ради і заступити їх иншими. Вибори до Установчих зборів цілої Росії, які відбулися в кінці надолиста 1917. року, були блискучою перемогою Центральної Ради на цілій території України, бо з українських кандидатів на виборчих списках вибрано по-над 75%: