Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/142

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 142 — , украі, а Україну 14 лі, хія того, 4.1е 1.11 того, щоб шви,че нокласти кінець грабуванн, України, щоб ні видче приступити після зак.Тючення миру до перев“-14-ння 30-ме-.1ьного закону і закону про поліпшення долі робітництва, Рада Нарго 1ніх Міністрів прийняла військову допомогу від нині дружніх держав — Німеччини і Австро-Угорщини. На Україну, 4.1я допомоги українським козакам котрі зараз боться з ва- тагами Великоросів червоногвардійців та салдатів, їдуть дивізія україн- пів-полонених, українські січові стрільці з Галичини та німецькі війська. Вони йдуть на Україну для того, щоб знищити не..ад та бе; - тах.: і завести спокій та добрий зах нашій землі, дія того, щоб дати змогу Раді Народніх Міністрів творити велике дi.10 — будувати самостійну Українську Народню Респубку, державу всього працюючого коду України. Вони будуть тільки ҳопомогати тим наш III :9 закам, котрі завзято боронять нашу дер:каву. землю і вою на Уr:раїні від збройного нападу російського правительства — Совета Народніх умісарів, котрі так само, як і за царів. Тіть, щоб 31 осковщі! Ні ЖИВ И.a'я працею та багацтвамі українськог, нар9,1у. Iі війська, рухні нам, будуть битися з ворогами . У країнської Народньої Респу:.1HE Iід проводом 1.о.хевого ПІтабу нашої Державні. Допомогаючи Україн- ському Урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська Н. мають ніяких ворожих нам намірів, бо Німеччина та Австро-Угорщина така: мають велику потребу, щоб на Україні настав Добрий Сад і спокійна прації трудящого люду. Бо тільки при оброму стаді на Україні можна буде налашту- вати скоро торговельні зносіні та обмін товарами мі:х нашою державок та Дер- кавами. з котрими замирено 27. січня (9. Іютого). Тому Рада Народніх іністрів закIHкає весь український народ негайно ставати до мирної праці, до боротьби з безладдям. Довга і тяжка війна, анархія за часів революції в Росії та грабіжницька політика російського уряду на Україні сII.1K Hдрували добробут нашого нарощу. Рада Нароҳніх Міністрів постановила собі тверху і ясну цi.iЬ: встановити добрийї 1ад в українській державі, негайно стати до роботі над поліпшенням долі робочого люду — селян та робітників. Тверда влада та добрий лад в хера:аві — це найкращий фундамент для соціальн(-економичних реформ. I Рада НароДніх Міністрів твердо і рішуче стоятиме на цім II.Iяху, ні на одну хвия.Інну не сходячи з нього ні під чиїм впливом. Громахяне ! Ваш обовязок в ці дні з усією •11.10к» та енергією підтримати Pazy Народніх Міністрів в цих державних заходах. До жвавої праці, громадяне землі української ! До будування самостійної Української Народньої Республики на основах доброго саду, твердої влади та широких соціально-економічних реформ в інтересах трудящого люду!“ Одночасно окремі міністри до своїх відомствах інформувати тр)- мадянство про цілі приходу Німців, запевняючи, що цей прихід не стане на перешкоді до вільної політичної і соціально-економичної творчости українських трудових мас. Міністерство внутрішніх справ роспоряXII- лось, щоб губерніяльні та повітові комісари негайно подбали про на- друкування і поширення між селянством земельного закону централь- ної Ради. Українська делегація з свого боку звернулась до українського громадянства з відозвою *), в котрії, розповівши про напад російських большевиків на Україну, про їхні грабунки, про розстріли ними „най- кращих синів нашого краю“, закликала всіх стати до оборони України і повідомила, що для того, щоб скоріше вигнати розбишак і дату лад та порядок нашому краеві, закликали на німецьке військо допо- могтіп нам у цій роботі. “

  • ) Віҳозв" підписа.III: О. Севгрн. к. 1. Іноб инський і М. І.

вітський.