Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/156

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


. — 156 російські большевики на Україні „Просмотрели“ чи, инакше кажучи. проrtавили українську революцію, як таку: що ця революція застукала їх непідготовленими до вирішення українського національного питання і що, нарешті, їхні товариші на Україні (майбутня Кох. Паргія (больш. України) безсило і безраҳно тога.1мсь на місці в той час, коли Муравйов з півночи разом з ріжною хі цавською чорносотевною на волоччю на Україні „самоопрещіляв“ Україну аж до розстрі.І у Україв - ців тільки за те, що вони - Українці і говорять не так, як на вночі. Страшна окупаційна практика Муравйових в сути річя була рідною сестрою ідейного україножерства і розброҳу в рядах росій- ських большевиків на Україні. *, Розділ V. з допомогою“ німецької буржуазії. 17. Похід української і неукраїнської буржуазії проти Центральної Ради. Вертаючи до Киіва з Житомира, Центральна Рада і Прави- тельство мали твердий намір додержуватись в загальних рисах того курсу політики, який був намічений III і IV Універсалами. Особливо ж твердо стояли вони на земельному законі, ухваленому Центральною Радою в дні облоги Киіва большевиками. Та в цих своїх намірах недооцінили вони значiвня нового факту — перебування австро- німецького війська на Україні. 1 1ж. Тик це військо стало рішаючих чинником для внутрішньої політики Республики, спочатку посереднім. а потім і безпосереднім. Посередній вплив цього чинника на внутрішню політику Рес- публики виявився в тому, що вся буржуазія на Україні — українська і неукраїнська, загнана в закутки суспільного життя революцією, побачила одразу в реакційному німецькому війську своїх прпро ніх спільників, заступників і оборонців від „руiнників соціялістів“. Поміщики і капіталісти почали Оверто мобілізувати свої сили для контрреволю- щійного виступу. Поміщицька оранізація — союз хліборобів власників — що за часів революції тільки потайки провадила свою контррево- люційну роботу між багатшим кулацьким селянством, тепер роскинула свою сітку по всій Україні, аrітуючи між селянством проти Центральної Ради і ухваленого нею земельного закону і закликаючи багатших селян до організованої боротьби за „святе право власності “ Тут ми спинимось трохи докладніше на характеристиці заможніщих, так званих «куркулівських“ елементів українського села, що відограли не малу ролю в боротьбі з революцією.

  • ) Змістовний аналіз і критику політики російських большевиків на Україні

за часів Центральної Ради дають с. Маззах і В. ІІ ах - Рай в їх праці „До хвилі (що діється на Вкраїні і з Україною ?)“, написаній в грудні — 1918. р. -- січні 1919. р. в Саратові і там же виданій „Саратовських українським відділом Комісаріяту Справ Національних“ в 1919. році.