Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/175

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 175 — кентською комісією. Конституція ця призначалась до внесення в Українські Установчі збори. Вироблення її припадає переважно на той момент, коли ще революція на Україні переходила фазу націо- нально-політичну, коли клясова боротьба ще не ставила виразно на порядок денний завдання творення робітниче-селянської державности і коли, після цього, вся українська демократія стояла ще міцно на грунті демократичного парламентаризму, не маючи на оці введення в систему державного управління в тій чи ин шій формі клясових ор- ганів робітництва та селянства — рад робітничих та селянських де- путатів. В дні, коли ця конституція розглядалась в Центральній Раді, більшість української революційної демократії стояла вже, як це видно хоч би з III й IV Універсалів Центральної Ради, на инцій позиції. Одначе момент не сприяв основному переглядові виробленого раніце проекта конституції, і він був ухвалений майже без зміни, в редакції комісії. Це треба мати на увазі при оцінці Конституції. Зміст цього основного закону слідуючий: і нирони вілкращої о“ Херасад Конституція Української Народньої Республики (Статут про державний устрій, права і вільности УНР). I. Загальні постанови. 1. Відновивши свое державне право, яко Українська народня Республика, Україна, для кращої оборони свого краю, для певніщого забезпечення права і охорони вільностей, культури і добробуту своїх громадян, проголосила себе і нині есть державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. 2. Суверенне право в Українській народній Республиці належить наро- дові України, цеб-то громадянам УНР всім разои 3. Це своє суверенно право народ здійснює через всенародні збори України. 4. Територія УНР неподільна, і без згоди Всенародніх зборів в 2/ голосів присутніх членів не може відбутись ніяка зміна в границях Республики або в правнодержавних відносинах якоїсь території до Республики. 5. Не порушуючи «Диної своєї власти, УНР надає своїм землям, во- тостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу де- централізації. 6. Націям України УНР дає право на впорядкування своїх культурних прав в національних межах. II. Права громадян України. 7. Громадянином УНР вважається кожна особа, яка це право набула порядком, приписаним законами УНР. 8. Громадянин УНР не може бути разом з тим громадянином иншої держави. 9. Громадянин УНР може зложити з себе громадські права заявою до Уряду УНР з захованням приписаного законом порядку. 10. 11озбавити громадянських прав громадянина УНР може тільки постанова Суду Республики. 11. Актова, громадянська і політична правомочність громадянина УНР iпочинається з 20 літ. Ніякої ріжниці в правах і обовязках між чоловіком і жін- кою право УНР не знае. 12. Громадяне в УНР рівні в своїх громадянських і політичних правах. Уродження, віра, національність, освіта, майно, оподаткування не дають ніяких привілеїв в них. Ніякі титули в актах і діловодстві УНР вживатися не можуть.