Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/177

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 177 — 29. Депутатом може бути вибраний кожни не обхежений в своїх правах громадянин УНР, котроху минуло 20 років. Він не може бути потягнений 10 ошовідальности за свою політичну діяльність. Підчас виконування своїх депутат- ських обовязків він дістає платню в висоті і в порядку, установлених всенарод- німи зборахи. 30. Повірка виборів належить Судові УНР. Свої рішення в цих справах він передає Всенародніх Зборам. Признання хандатів неправними і скасовання виборів та призначення на їх місце нових виборів належить всенародніх зборах. 31. Депутати ҳо всенародніх зборів вибираються на три роки. По трьох роках з дня виборів вони тратять свою силу, коли Збори не були розпущені й заступлені новими дочасно. 32. Хочасно Всенародні збори розпускаються їх же постановою, а також во.тею народу, виявленою не меньш, як трьоха міліонах виборців, писаниш заявами, переданими через грома,II Судові, котрий, по провірці правосильности, повідомляє про це домагання Всенародні збори. 33. Нові вибори по постанові Всенародніх зборів розписує виконавча власть, Всенародні збори тратять свою повнов.ласть з днем передачі її ново- обраним всенародніх зборах. Між постановок про росписання виборів і скін- кання нових Всенародніх зборів не може минути більш, як три місяці. 34. Скликає Всенародні збори і провадить ними Голова їх, вибраний Все- народніми зборами. Нові Всенародні збори скликає і відкриває Голова, вибраний попередніми Всенародніми зборамн. Уряд Голови триває весь час, поки не будуть скликані нові збори і буде вибранийї ними Голова. Заміняє його заступник, вибраний Зборами на випадок смерти або тяжкої хвороби, до вибору нового голови. 35. Голова Всенародніх зборів, як їх представник, іхенем Республики сповняє всі ИІнности, звязані з претставництвом Республики. 36. В поміч Годові, в справах, вычислених в S 32-33, Всенародніми зборами вибіраеться йому товаришів, в числі, яке установлять всенародні збори. Один з них вибірається заступником голови. 37. Всенародні збори збіраються на сесію не меньш, як два рази що-року. Перерва між сесіями не може бути більш трьох місяців. На пропозицію, внесену 1/5 депутатів, Всенародні збори повинні бути склякані не пізніше місяця від її одержання Головою. 38. Для правосильности рішень Всенародніх зборів треба присутности більш як половини депутатів. Всі справи рішаються звичайною більшістю при- сутніх. Тільки відділення території, зміни конституції, проголошення війни і ві1- дання під слідство і суд міністрів рішаються спеціальною більшістю. 39. Законодатні проекти вносяться на розгляд Всенародніх зборів : а) президією в порозумінню з Радою Старшин Зборів; б) поодинокими фракціями, зареєстрованими Всенародніми зборами; 1, г в) окремими депутатами, числом не меньши 30-ти ; г) Радою Народніх Міністрів УНР; д) органами самоврядування, які обєднують не менш 100 тисяч виборців ; е) безпосередньо виборцями-громадянами Республики, в числі не меньш 100 тисяч, писаними заявами, потвердженими через громади і поданими Судові, що по провірці їх правосильности передає цю пропозицію Голові Всенароі- ніх зборів, 40. Законодатні проекти, внесені вказаним в $ 39 порядком, передакться президією Всенародніх зборів до комісії і після докладу комісії приймаються остаточно всенародніми зборами. Законодатні проекти, внесені не з ініціативи Ради Народніх Міністрів, разом з внесенням до президії Всенародніх зборів подаються до відома Ради Народніх Міністрів. 41. Законодатні проекти, внесені, а не ухвалені в одній сесії, можуть прийти під ухвалу нової сесії, ате не можуть переходити піх ухвалу Всенародніх Зборів нового складу (після нових виборів). Внесення про зміну Конституції вносяться і проходять тим же порядкох, вказаним в 8 39—41, але для ухвали їх потрібно зіприсутних депутатів, а ут-