Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/178

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 178 — . вала етае правосильною тільки тоді, коли ця ухвала буде поновлена звичайною більшістю Всенародніми зборами в новім складі, після найближчих нових вибо- рів. У всім иншiм, не вказанім Конституцією, лад і діяльність Всенародніх Зборів нормується наказом, який всенародні Збори ухвалюють і зміняють в зви- чайнім порядку. 43. Закони і постанови Всенародніх зборів розпубліковуються ними, як виїмки з протоколів їх засідань, за підписом Голови (або його товариша) і од- ного з Секретарів Всенародніх зборів. Обов'язують вони від дня одержання їх в місцевих установах, оскільки не постановлено инакше в самім законі. 44. Без ухвали Всенародніх зборів не можуть побирались ніякі податки. 45. Без постанови Всенародніх зборів не можуть бути зроблені на раху- нок УНР ніякі позики, а ні взагалі якісь обложення державного майна. 46. Громадян України не можуть бути покликані до обовязкової військо- вої або міліційної служби инакше, як постановою Всенародніх зборів України. 47. Війна не може бути проголошена, ні згода не може бути заключена від імени УНР без постанови всенародніх зборів. Для проголошення війни треба ухвали двох третин присутніх членів Всенародніх зборів. 48. Всенародні збори затверджують трактати політичні й економичні, що укладаються іменем УНР. 49. Всенародні збори установляють одиниці міри, ваги і монети УНР. . : V.Про Раду Народніх Міністрів Української Народньої Республики. 50. Яко вища виконавча власть УНР ($ 22), Рада Народніх Міністрів її порядкує всіма справами, які зістаються по-за межами діяльности установ мiс- цевої само уцунави (S 24) або дотикають цілої УНР; координує і контролює ді- яльність цих установ, не порушаючи законом установлених компетенцій їх, та приходить їм в поміч, коли вони до неї звертаються. 51. Рада Народніх Міністрів дістає свою повновласть від Всенародніх Зборів і тільки перед ними відповідає. 52. Формує Раду Народніх Міністрів Голова Всенародніх зборів за поро- зумінням з Радою Старшин Зборів, і потім Рада Народніх Міністрів подається на затвердження Всенароднім зборам. 53. Тим самим способом робиться частинне доповнення Ради Народніх Міністрів. 54. Число членів Ради Народніх Міністрів і спеціалізацію їх портфелів установлюють Всенародні збори. 55. Кожен депутат Всенародніх зборів має право ставити запитання Раді Народніх Міністрів в цілому чи поодиноким її членам, оголошуючи запитання через президію Всенародніх зборів. 56. Фракція Всенародніх зборів і депутати, в числі не менше 15-ти, можуть ставити Раді Народніх Міністрів чи поодиноким її. членам. жадання ви- яснень, порядком s 55. Коли Всенародні збори більшістю голосів підтримають таке жадання, міністри не пізніше семи день мають на ці жадання дати пояс- нення у Всенародніх зборах УНР — самі чи через своїх представників. 57. Член Ради Народніх Міністрів, котрому більшість всенародніх зборів УНР висловить. недовірря, складає свою повновласть, і через 24 години після цього всенародні збори можуть приступити до заміщення його способом, вказаним в $ 53. Те саме розуміється про цілу Раду Народніх Міністрів, коли їй буде висловлено недовірря в цілости. ... 58. Постановою la Всенародніх зборів члени Ради Народніх міністрів можуть бути віддані під слідство й суд за свою діяльність. 59. Члени Ради Народніх Міністрів мають право брати участь в дебатах Всенародніх зборів з дорадчим голосом. Члени Всенародніх зборів підчас свого пробування в складі Ради Народніх Міністрів теж мають тільки дорадчий голос. здком s bНародніх мікрорів і депу