Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/194

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 194 .-. . . . . контролі над Ітабом, слідства над Пуціями в палаці. ІІ орну нічинення їй всіх горожанських властей на Україні і т. д. Штаб тохився на все: це. Військові части, що були вроспоряженню ІІІтаба, явитися до центральної Ради з заявами. що вони не будуть виступати проти неї і просять випустити їх з Київа. Делєtація від козачого з'їзду також заявила, що козаки виїдуть геть з України, і прохати допомогти їм ҳоїхати до Новочеркаську. Штаб, не хочекавшись реалізації умов миру. Вночі зник:. Кого війсь:) почало, за згодою Центральної Раҳи, тако: покиҳати Киів. Разі) з козаками виїхали з Київа і юнкери військових київських шкіл. 12. Наводимо тут ze-які з ҳотичних 19 цього постанов з'ї3,. І. „Постанова про Українські Установчі збори і хай- бутній устрій Української Респуб. ик:и: а) Визнакочи, що право на самовизначення народів уусить бути нічим не обмежене, що федерація народі? Російської Республики може утворитися тільки шляхом вільного договору міх: ст- веренними націями і тому .11ше сам український наро, може бути законодавцем майбутньої долі України, — Третій Всеукраїнський військовий з'їзд вимагає від Тенерального секретаріату ск. Икання сувер нь их установчих зборів, на основі вселюдного, таемного, рівного, прямого та пропорціонального виборчого права. в етнографичних межах України. Українські Установчі зборії уус:ITь затвердити республикансько-Демократіїчні форми правління України, провести широку демократизацію політичного ладу та соціально-економичні реформи, а в першу чергу земельну реформу. б) з'їзд визнає необхідним, щоб у вільній демократичній Українській Pet'- публиці була вільна автокефальна православна церква, незалежна від держави в своїм внутрішнім сацу, з соборним устроєм, і щоб гIужба бояха відбувалась на Україні в українській мові.“ ІІ. „II ро територію Української Респубникі: Виходячи з принціпу самовизначення націй, Третій Всеукраїнський військовий з'їзд за- значає, що події України являється крайнім проявом трубих імперіялістичних намірів Тимчасового правительства і частини російської Демократії, яка з'єдна- хась з буржуазією, — і вимагає від центральної Ради та енерального секре- таріяту рішучих заходів IIя з'єднання під своєю владою всієї української землі в її етнографичних межах“. III. Про майбутній устрій Росії: „Щоб забезпечити д.1я всіх народів Росії найкращийї лад, по власній волі кожного нароху. З'їзд вважае не- обхідним, щоб Російська Республика була перетворена в федерацiк суверенних. рівноправних демократичних республик, з забезпеченням прав меншостеії.“ 13. Про українізацію війська 3'їзд виніс слідуючу постанову : „Відкидаючи потребу іетнування постійного війська і прямуючи до тего, щоб воно було замінено народньою міліцією, яка б стояла на сторожі інтересіз? трудового селянства та робітництва, а не була — як постійне військо — сліпим знаряддям пануючих класів в їх шовіністично-імперіялістичних змаганнях; крім того, вважаючи на сучасні обставини, коли такі постійні армії ще істнують, — З'їзд визнае потрібним, щоб ті армії були перетворені на національно-тери- торіяльній основі, щоб (вони не були знаряцям ценаціоналізації, і через те домагається негайного вилучення Українців на фронті і в титу в окремі частини. а також українізації тарнізонів на території України. в звязку з тими перешкодамі, які чинить в справі українізації війська Тимчасове Правительство, з'їзі домагається, щоб цю справу було цілком пере- дано в руки Тенерального секретаря військових справ, а також, щоб по всіх українізованих дивізіях та при арміях бухо призначено Центральною Радою комісарів. Для того, щоб українізація могла переводитись піяномірно і безупинно, щоб Українці-воякій моги переводитись до своїх частин не тільки командами, а й по одиниці, з'їзд домагається негайного заведення українських поліків та бригад всіх родів зброї. В частинах, де Українці складають більшість, Україні. зацію перевести через виділення не-Українців. « ІІ ро українізацію Чорноморського фльоту з'ї. постановив :