Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/198

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 198 всіх народів Роронту, всієї Росії овязані виповнили військові частини на всіх фронтах, що він вживає заходів до переведення україн- ських частин з инших фронтів на український фронт, рахуючись з загальним положенням фронтів. Усі неукраїнські частини на українськім фронті повинні знати, що оборона українського фронту охороняє також і єдинство всього фронту всієї Росії і дає можливість заключити мир на користь всіх народів Росії. Тому неукраїнські військові частини обовязані виповнити совісно і чесно свої обовязки супроти охорони українського фронту, бо загальна охорона цього фронту захищає загальні інтереси народів усієї Росії. в цій загальній роботі для охорони всього фронту бере участь дружня і союзна румунська армія і частини молдавських військ. Проголошуючи перемирря на українськім фронті іменем Української На- родньої Республики, Генеральний Секретаріат уважає необхідним дальшу роботу в справі негайного заключення миру вести в норозумінню з союзними державами.“ Підкреслення, що справу миру буде вести УНР в порозумінню з „союз- никами“, робив Генеральний Секретаріат на власну руку. Більшість української революційної демократії зовсім не вважала це обовязковою умовою ведення пере- говорів, як це, зрештою, видно і з постанови Малої Ради від 4. грудня. 20. Подаємо тут де-які документи — ноти антантських представників 40 уряду Української Народньої Республики. 1) Військова Французька Місія в Росії. II.-с. фронт. Київ, 5.-18. грудня 1917. Текст слів, адресований Панові Вінниченкові, першому Генеральному Секретареві, генералох Та- буї з французької військової місії Південно-схі4- ного фронту 5.-18. грудня 1917. р. Союзницькі держави ще не прийняли офiцiяльного рішення відносно України, але мені вже було доручено передати п. Шульгину симпатію союзників до тих зусиль, які робить Український Уряд в цілях установлення порядку, відновлення опірної сили і бажання лишитись вірними союзникам. Я вважаю своїм обовязком не чекати офіціяльного мандату і прохати по- бачення з Вами, щоб не губити дорогоцінного часу, щоб не бути захопленими неждано, коли б прийшов час акції, й значить приготувати матеріяли евентуань- ної дискусії що-до фінансової та техничної допомоги, яку союзники могли б дати Україні, щоб допомогти її велетенській роботі організації та відродження. Яє щасливий тим, що виявив цю ініціативу, бо вчора ввечері я одержав наказ попрохати вас, в цілях фінансової та техничної допомоги, як у Франція може дати Україні, зазначити точніше і передати в французьку амбасаду яко мога швидче програм, який Український Уряд гадае реалізувати, і відповідні потреби. Мій захід, котрий я роблю перший, може вас запевнити в тому, що сим- патії Франції відносно вас суть реальні та дійсні. табу 1.« 2) „Французька Республика. Генерал-Комісар 21. грудня 1917. р. Київ Республики. 3. січня 1918. р. Генерал Табуї, Комісар Французьк і Респуб. лики при Уряді Української Республики, Пану Ге. неральному Секретареві закордонних справ Україн- ської Республики. Пане Генеральний Секретаре ! Маю честь прохати вас довести до відома Уряду Української Республики, що Уряд Французької Республики призначив мене, яко Комісара Французької Республики при Уряді Української Республики. В наслідок цього я прохаю вас повідомити мене, в який день і годину і зможу скласти мою урочисту офiцiяльну візиту Голові Уряду. Прошу прийняти, пане Тенеральний Секретаре, запевнення в моїй глибо- кій пошані. Табуї.“