Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/199

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


199 — Уряд Франной тепер істнуенекої Республиво 3) „Французька Республика. Генерал-Комісар Київ 29. (11) січня 1918. р. Республики Генерал Табуї, Комісар Французької Росії уб- . No. 11. лики Панові Генеральному секретареві ЗакордоII- них справ Уряду УкраЇнської Республики. 5. (19.) грудня, під час побачення, в якому брали участь пан Винниченко, 1Президент Уряду, і Генеральні Секретарі справ закордонних, фінансових, продо- вольчих, шляхів, комунікації та юстиції, я мав честь представити слідуючу заяву : „Ilане Президенте ! Бажаючи затвердити свої дружні наміри що-до Української Республики, Уряд Французької Республики повідомив мене телеtрафично (єдиний засіб сполу- чення, котрий тепер істнуе), що він призначає мене представником французької Республики при Уряді Української Республики. Еже скоро рік, як я нахожуся на території України. За цей час я мав нагоду простудіювати історію старої України, язувагою слідкував за розвитком її національного руху й я міг сконстатувати усилля, виявлені Українською Рес- публикою в цілях утворення й затвердження моральних і фізичних сил, необхід- них для орtанізації держави. За всім цим я слідкував з цікавістю, яка що-раз збільшувалась, і я є щасливий та гордий, пане президенте, бачити, що сьогодніх цей інтерес не є тільки персональний, бо, призначаючи мене представником, Уряд французької Республики ухвалює мої заходи й уповноважує мене продов- жувати офіціяльно ті прекрасні відносини, котрі вже утворилися поміж нами. . Я приношу вам офiцiяльне запевнення в тім, що Франція, котра перша робить цей рішучий крок, підтримуватиме всіма своїми силами Українську Республику в тих усиллях, яких вона вживе, щоб продовжувати свій хід ІІ о шляху, який накреслити собі союзники і по котрому вони йтимуть і надалі без вагань у повній свідомості своїх прав і обовязків відносно демократії цілого світу й людськости. Особисто я віддався цьому завданню з усією енергією сатдата й з серцем Француза.“ Рахуючи від сьогоҳня, Франція уві і ні ла в офіціальні від- носини з Україною. З огляду на швидкий хід нодій і для того, щоб не губити часу, маю честь прохатії вас дати мені відповідь на це яко мога швидче. Табуї.“ 4) „Представник Великобританії. його Ексцеленції Ірезиденту Ради Міністрів Української Народної Республики. Ексцеленiцie ! Маю честь повідомити вас, що Уряд Його Великобританської Величности призначив мене телеграфичнок дорогою, яка зараз одиноко можлива, представ- ником Великобританії на Україні. Мій уряд доручив мені запевнити Вас у його добрих намірах. Він під- . тримуватиме з усіх своїх сил Український Уряд у завданнях, які він роспочав що-до створення доброго управління, підтримання порядку і поборювання Центральних держав, ворогів демократії й тютськости. Що торкається мене особисто, пмаю честь, нане президенте, запевнити Вас у повній відданости для реалізації нашого спільного ідеалу. Iіктон Баtе представник Великобританії на Україні." З цього листування і наведених в тексті документів бачимо, що був таки її момент в історії Української Народньої Республики, коли її майже одночасно визнали: а) Центральні держави, б) Антанта і в) Совітська Росія. 21. Державний Канцлер Німеччини тр. Гертлі ні не раз підкреслював велике економичне значіння мирового договору з Україною. На парляментарній комісії 24. січня він, між иншим, сказав: „Ми сподіваємось, що нередовсім з Україною дійдемо до угоди, яка буде в обостороннім інтересі і корисна з еко- номичного боку“. Так само др. Кюльман підкреслював велике значіння миро- вого дого : : : Україною саме з економичного боку. е з усі оброго управторот