Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/24

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


. — 24 - змінялась їхня тактика, зростала активність; родилось переконання, що тільки в огні руйнації і в жорстокій боротьбі витворяться нові, бажані форми життя. Починалось те, що в той час носило голосну назву анархії. Повстання Корнілова одразу поглибило цей процес. Воно було подібне до того маленького кристала, появлення якого в хехічному розчині викликав буйний процес кристалізації. Воно одкрило очі роз бітництву і селянству на дійсний стан річей; воно зробило до очевид- ности ясним те, про що до того часу можна було тільки догадуватись, що тільки відчувалось, але не було остаточно з'ясованим і зважения. Замах буржуазії на революцію показав, що буржуазія зовсім і не думае вступатись своїм пануваннях, в якій би то не було мірі, на користь працюючих; що співробітництво буржуазії в провідниками революцій- ної демократії, мовчазно санкціоноване до цього часу широкими масами робітництва, салдатів і селянства, являеться неприродним, помилковим і шкідливим; що настав час, коли треба перейти від слів до діла до здійснення поставлених в революції завдань; що це здійснення треба перевести власними руками робітника та селянина і до власному розумінню. Ось чого вчила буржуазія працюючих ! Намічався вже виразно перелом в розвитку революці. Намічалась нова революційна доба. На передові позиції почав виходити робітник, салдат і бідніщий селянин. Він готувався до бою. Він вже сам по- чинав ставити цілі революції “ і виразно виявляв намір перебрати до своїх рук і команду в майбутній боротьбі. 2.—5. вересня (ст. ст.), отже зараз же після корніловщини, від- булась у Київi многолюдна друга сесія Всеукраїнської Ради Селян- ських депутатів. З її постанов бачимо, як живо відгукнулось селян- ство на те повстання, як воно оцінювало тодішній момент і виразно форм удувало ближчі завдання революції, так в сфері національно-по- літичній, як і в соціально-економичній.. „Вислухавши і обговоривши реферати про сучасний політичний момент і про контр-революційний виступ буржуазії на чолі з Корніловим, — говорилось в резолюції Ради Селянських депутатів по політичному моменту, — і зазначаючи, що Тимчасове IIравительство своїм недовіррям до українських революційних де- мократичних орtанізації стае на перешкодi нормальному їх розвиткові та зміц- нюе. Трунт для роботи реакційних і контр-революційних сил ; звертаючи далі увагу всієї російської демократії на те, що в гурті корніловців опинилися саме ті елементи, які весь час вороже відносилися до українського визвольного руху й інформації котрих впливати на політику Тимчасового Правительства в укра- їнській справі, — Всеукраїнська Рада Селянських депутатів постановила: . 1. Вимагати від Тимчасового Правительства, щоб воно в своїй політиці що-до України керувалося голосом Української Центральної Ради, яка є вираз- ницею інтересів і волі української демократії України. 2. Вимагати від Тимчасового Правительства, щоб воно затвердило, крім вже затверджених, Генеральних секретарів для справ : харчової, військової, судової, доріг та поҷт і телеграфів і надало Тенеральному Секретаріятові Української Центральної Ради більше влади і незалежюсти в роботі, на підставі Статуту, виробленого для Тенерального Секретаріату Українською Центральною Радою, поширивши владу Секретаріату на всю Україну (Харьківщину, Катери- нославщину, Херсонщину, Таврію і ті частини сумежних туберній, які по етно- Графичним , ознакам належать до України). . . 3. Пiддержати всіма силами Українську Центральну Раду і Тенеральний Секретаріат в боротьбі за інтереси всієї демократії на Україні“.