Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/27

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 27 — само напрямі відбувалось в глибинах народніх мас те шукання „нової правди“ життя. А це і є саме головне. То вже було діло провідни - ків революції належно оцінити ці явища, формулувати ясно найближчі завдання революції, вказати на той ступінь, який треба було перейти в напрямі до заздалегідь свідомо наміченої цілі. *) На кілька днів пізніше після другої сесії Всеукраїнської Ради дянських депутатів (23. вересня в. ст.) відбулись загальні збори київської організації Української Соціяль - Демократичної Робітничої Партії. Збори ці характеризують тодішні настрої другої частини укра- їнської революційної демократії — робітництва, що йшло за лівим крилом укр. с.-д. партії. Ось резолюція цих зборів **): „Оцінивши сучасний момент у політичнім життю Росії й України, київ- ська організація Укр. Сод -Дем. Робітничої Партії вважае : 1. що настала крайня пора порвати без дальших вагань усякі коаліції - з тими силами, які протягом шости місяців революції виявили лише свою здат- .. ність до тайної та явної контр-революції, так блискуче довершеної корніловщи- ною, — тими силами е зорганізовані і незорганізовані цензові елементи; 2. що творчою силою краю під нинішню хвилю є лише революційна де- : мократія всіх народів Росії і вона тільки може бути джерелом центральної влади; 3. що негайно мусить бути декретовано федеративність російської рес- публики і відповідно до цього сконструовано центральну владу. Тому збори вважають невідлoжною орtанізацію трудових мас України під прапором українського пролетаріату для переведення в життя через Генеральний Секретаріат таких точок, у цих формах, що вимагає федеративний лад Росії : 1. узаконення восьмигодинного робочого дня ; 2. заведення робочої контролі над виробом і розділом ; 3. націоналізація всіх важніших галузів промисловости : камяно-вугільної, металевої, нафтової і т. и. ; 4. безмилосердне оподаткування великих капіталів і маєтків ; 5. конфіскація воєнних доходів для рятунку краю від господарської руїни; 6. негайне предложення всім воюючим народам загально-демократич. ного миру ; 7. негайне припинення всіх утисків проти робочої кляси та її орtанізацій; 8. очищення армії від контр-революційного складу; 9. націоналізація землі й усунення її з товарового обміну; 10. конфіскація поміщицьких земель і передача їх у завідування земель- ним комітетам до розвязки земельної справи Установчими зборами. в разі дальшого істнування коаліційности Временного Правительства, перед соціялістичним Генеральних Секретаріатом повстає завдання порвати зно- сини з тим Правительством. ***)

  • ) Між иншим, II Сесія Ради Селянських депутатів ухвалила такий дода-

ток-роз'яснення до постанов І Всеукраїнського селянського з'їзду в земельній справі: Передача великих зразкових господарств до рук хліборобських това- риств для гуртового господарювання може відбутися тільки за згодою сільських громад та в тім разі, як найдуться для такого гуртового господарювання охочі людеа Ю, На цій же сессії було обмірковано питання про вибори до Російських Установчих зборів. Ухваливши взяти в цих виборах як найактивніщу участь, Рада Селянських депутатів постановила, щоб при виборах Селянська Спілка бльоку-. валась з Українською Партією Соціялістів-Революціонерів та укр. с.-д. роб. партією, з останньою — при умові визнання с.-д. земельного програму Селянської Спілки.

    • ) По докладу с.-д. Нероновича, розстріляного пізніше самостійником

» отаманом" о. Шаповалом за співробітництво з большевиками.

      • ) Проти коалиції українське робітництво висловилось ще в липні місяці

(ІПостанова I Всеукр. Робітничого з'їзду 24. — 28. липня н. ст.).