Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/28

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


"Так ще бі.ын виразно, ніж Рада Селянських депутатів, говорило робіrінці Во. Цей переломовний момену в революції знайшов свій відгук і в ре- В0.19іційному парламенті української демократії, в Центральній Раді. Скликання загальноросійської демократичної наради в ІПетрограці (12. вересня ст. ст.), дало Центральній Раді нагоҳу формулувати свою оцінку моменту і займаніфестувати її перед всією демократіею Росії. 22. вереспях (п. ст.) відбулось засідання Малої Раҳії, присвячене вироблению наказу для делегації 11ентральної Ради на петроградську нари, у. Цец гральним ІІғанням наказу було питання коаліції з буржу- азією. I'аңа вирішила його значною більшістю голосів не'ативно. Фрак- ція українських соціалістів-революціонерів категорично заявилася ниротии коаліції. «рракція еврейської робітничої соціалістичної партії — також. Українські соціал-демократії (за виключенням окремих одиниць *) ви- словились тако: про ги коаліції. Укр. соц.-дем. І ори, виступаючи рішуче проти коаліції, сказав: — В земсяыній потітиці коаліційний ур:1,4, почавши від нирокої дія.ІБ- ності земельних комітетів, кінчив боротьбою з ними. Так само з війною. 3 0- чатку уряд підносив гасла миру, тепер він принижує Ігорив пірохетаріату ҳо віч- ного міру міяк народами. Отже, чим скоріше відкинемо принцiri коаліції, тим Швидче матимемо мир. І в справі самоозначення націй коаліційний уряд нічого не дасть. Ми -- Українці — особливо вітчу. И тут на собі принціп коаліції. Потрібен новий урт, від якого ми будемо вимагати для України розширення Власти Генерального Секретаріату в шир і в г.Либ. Укр. соц.-дем. Ткаченко заявив: російська буржуазія показала цілко- Виту нез;Қатність орtанізувати қит гя. Тому її треба усунути, і влада мусіть перейти до рук: селянстві та пролетаріяту. Буржуазія мусить спинити революцію, щоб не віддати справу мира в руки демократів. Тут шукайте причини корніловського повстання та віддер:кки його з боку російської і міжфароҳньої імперіялістичної бурх:уазії. Отже цей критичний момент треба вжити на організацію соціялістич- Пого міністерства, щоб справу миру взяти в свої руки. Для одної справи миру варто здобути соціалістичне міністерство. Автономію України треба здійснити фактично в повінім обемі. Тільки тоді наші маси поддержать уряд. Після бурхливих дебатів Рада уклала такий наказ своїм деле- т"атам **) на демократичну нараду : „Приймаючи запрошення на нараду демократії Росії 12. вересня, Комітет Центральної Ради доручає своїм представникам на нараді обстоювати такі домагання: 1. Сформування однородного революційного і соціялістичного уряду, відповідального перед демократією всіх народів Росії. 2. Передання всіх поміщицьких, монастирських і церковних земель до Уста- новчих зборів у завідування земельних комітетів. 3. Заведення контролю дер:кавної і краєвої влати над продукціею і поділом. 4. Передання в завідування краєвих органів влади найважніщих галт узів промислу.

  • ) Соц.-хем. Садовський і Ковальсь:ий боронити ідею коаліції, вказуючи

на те, що революція буржуазна, отже може бути переведена тільки за допомогою буржуазії.

    • ) Від Центральної Ради було запрошено на Нараду 15 представників,

але Рада послала всього 8 делеtатів: м. ІПорш (укр. с.-д.), Вікул (укр. с.-х.) Довженко (укр. с.-д.), Бабич (укр. с.-д.), М. ІІІановах (укр. с.-р.), П. Христюк (укр. с.-р.), М. Чечель (укр. с.-р.) і Довгий (укр. с.-р.).