Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/42

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


.. — 42 . революційних організацій. Обхіркувавши ситуацію на Україні в звязку В подіяхи на Московщині, Колітет Ради виніс саідуючу ухвалу: „Центральна Рада одноголосао постановила утворити Револю- дійний Комітет для охорони революції на Україні. На всій території України Комітет мае роспоряджатися всіма силахи революційної демократії, і йому підлягають, в порядку охорони револю- ції, всі органи влади означеної території. Комітет відповідальний перед Українською Центральною Радою та негайно приступае до діяльности.“ Таких чином, поруч з Генеральних Секретаріятон було утворено Центральною Радою немов би нове революційне Правительство для всієї України, Веклад Революційного комітету входили: 1. від Центральної Ради: М. с. Ткаченко (укр. соц.-ден.), М. Порщ (укр. соц.-дем.), О. Севрюк (укр. соц.-рев.), М. Шаповал (укр. соц.-рөв.), М. Ковалевський (укр. соц.-рев.), А. Ніково (укр. соц.-фед.), Ф. Матушевський (укр. соц.-фед.), Л. Пятаков (рос. соц.-дем. больш.), с. Гольдельман (поале-ціон.); 2. від партій і організаций: с. Сараджев (рос. соц.-рев.), пісоцький (укр. соц.-дем.), Затонський (рос, соц.-дем. больш.), Рафес (Бунд), Зільберфарб (обедн. евр. соц. парт.), С. Петлюра (від Україн- ського Генерального військового комітету), Шумицький (від Залізнич- ного комітету), Тележинський і Касяненко (від Всеукраїнської Ради Військових депутатів), Крейзберг (від київської Ради Робітн. Депутатів). Крім того, в склад Комітету було включено представників київської Ради Салдатських депутатів і революційних організацій Харькова, Катеринослава, Одеси. . При Комітеті було утворено Революційний Штаб Комітету, що мав ціклуватись головно про утворення надійної військової сили. 8. листопада (н. ст.) Комітет оголосив відозву до населення України слідуючого змісту: „На вулицях Петрограда йде боротьба між Временник IIравительство і петроградською Радою Робітничих і Салдатських депутатів. Вороги революції та народньої волі можуть скористуватися цією бороть- бою для того, щоб повернути старий -царський лад та вкинути народ у неволю. В цей грізний час вся революційна демократія — робітництво, селянство та військо — неодмінно повинні згуртувати свої сили для того, щоб зберегти спокій та добрий лад на Україні. Зважаючи на це, Українська Центральна Рада утво- рила 7. листопада (н. ст.) Краєвий комітет для охорони рево- дюції, котрому і доручила всякими способами, разом з Генеральних Секретарія- том Ради, боротися з ворогами революції, зберегти спокій в краю та боронити всі завоювання революції. До Краевого комітету по охороні революції Українська Центральна Рада, нославши своїх представників, закликала такі революційні організації і партії: 1. Український Війсковий Тенеральний комітет, 2. Українську Раду Військових Депутатів, 3. Раду Салдатських депутатів Київської Округи, 4. Головний Комітет Доріг України, 5. Українську Соц.-Дем. Робітничу Ilартію, 6. Українську Партію Соц.-Рев.. 7. Російську Соц.-Дем. Робітничу Партію (большевиків), 8. Російську Партію Соц.-Рев., 9. Бунд, 10. Єврейську обедн. соціял. роб. партію і 11. Раду робітничих і салдатських депутатів Київа, Харькова, Катеринослава й Одеси. Краєвий Комітет для охорони революції оповіщає всіх громадян України, що всі громадські, військові тилові власти, а також і всі організації революцій- ної демократії, гуся, твердо і непохитно виконувати всі його накази та при. і летро Ворота рево повернуволюция