Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/51

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


до відома, щоб після виборів до Російських установчих зборів не розвязувати виборчих апаратів, Виробляється шлян военної охорони всієї України від погромів, грабіжів і всякого безчинства. Губернським і шовковий комісарам буде дано до номочи військові відділи. Комісари мають вести рішучу і енергійну боротьбу з анархівк і злочинствами носовісних осіб. В справі боротьби з анархівю, в цілі установлення доброго порядку Іенеральний Секретаріат буде опіратися на місцеві ортани само- управління, які являються органами місцевої власти і коло яких повинна з'ед: натися, з ціллю їх пiддержки, вся місцева демократія. Кінчається праця над законопроектом про впорядкування земельних від- носин і передачу нетрудових земель в роспорядження земельних комітетів. Закон буде видано в короткім часі. До того ж часу мусять бути спинені всякі само- вільні захвати. Всім місцевостям, орtапам і відповідальним особам пропонується всі на- кази і доручення Генерального секретаріату виконувати точно та скоро. Громадян України мають бути дійсно вільними громадянами і активно та радо стати до помочи всім орtанам уважній загальній справі встановлення порядку на Україні і охорони всіх великих завойовань всеросійської революції. Тенеральний Секретаріат України 3. листопада 1917. р. Київ“.*) Чотирі дні пізніше було оголошено III Універсал Української Центральної Ради, яким проклямувалась Українська народня Республика Зміст цього Універсалу був слідуючий: . „Народе Український і всі народи України ! Тяжка і трудна година впала на землю Республики Російської. На півночі в столицях іде межиусобна війна і крівава боротьба. Центрального прави- тельства нема, і по Державі шириться безвластя, безлад, руїна, Наш край так само в небезпеці. Без власти дужої, вдиної, народньої, Україна теж може впасти в безодню усобиці, різні, занепаду. Народе Український ! Ти разом з братніми народами України поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і будувати все життя на нашій землі. І ми, Українська Центральна Рада, твоею волею, во імя творення ладу в нашій країні, во імя рятування всієї Росії, оповіщаємо: Від нині Україна стає Українською Народньою Республикою. Не відділяючись від Республики Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб вся Російська Республика стала федерацією рівних і вільних народів. До Установчих зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони і правити, належить нам — Українській Центральний Раді і на- шому правительству — Генеральному Секретаріятові України. Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і революції не тілько вашої землі, але і всієї Росії. Отже оповіщаємо: До території Української Народньої Республики належать землі, заселені в більшост и Українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернигівщина, Полтав- щина, Харьківщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народньої Республики що-до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і сухежних уберній і областей, де більшість населення українська, мае бути встановлене по згоді зорtанізованої волі народів. (14.) Всіх же громадян цих земель оповіщаємо: від нині на території Україн- ської Народньої Республики істную че право власности на землі поміщицькі та инши землі нетрудових хазяйств сільсько-господарського значіння, а також на удільні, манастирські, кабінетські та церковні землі, касується.

  • ) це оповіщення було видано енеральним Секретаріатом без згоҳи Цеп-

тральної Ради. Через це воно характеризує позицію тільки енерального се- кретаріату і тільки почасти позицію Центральної Ради.