Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/54

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 54 і до Ради Народніх Комісарів)*) Центральна Рада вже по сути річи не могла визнати його за уряд всеросійський. Для такого визнання не було й підстав. Центральна Рада твердо стояла ла грунті федера- тивної перебудови Росії і ще на Демократичній Нараді домагалась утво- рення для Росії правительства „відповідального перед демократією всіх народів Росії“, себ-то організованого на федеральних основах. Рада ж Народніх Комісарів, на чолі з Леніним, ніяк не відповідала цьому основному і важному домаганню Центральної Ради, будучи фактично правительством Московщини; отже Центральна Рада, не зраджуючи собі, не могла сизнати зверхности цього правительства над собою. Залишалось для Центральної Ради ще дві можливости: а) зовсім махнути рукою на Московщину і всю Росію і зайнятись виключно своїми справами і б) вжити можливих заходів до утворення загальноросійського федерального уряду. На цей останній шлях і стала Центральна Рада, заявиви, як це бачимо в Універсалі, що вона вважає своїм обовязком „домогти всій Росії врятуватись від безвластя, безладу і руїни““. Після директив Центральної Ради, Генеральний Секретаріат почав вживати заходів до утворення федеративного центрального пра- вительства в Росії. Гаяти часу було не можна : Рада Народніх Ко- місарів вже поставила на порядок дня справу негайного перемирря на всіх російских фронтах і в цій своїй мировій акції могла легко пройти чөрөг голови краєвих правительств. З цієї причини 22. листопада (в. ст.) Генеральний Секретаріат вже вів з Головною Квартирою ро- сійської армії переговори в справі утворення правительства і мирних переговорів, а 23. листопада (. ст.) Голова Генерального Секретаріату В. Винниченко реферував справу участи Генерального Секретаріату в організації центральної власти на Малій Ради. Генеральний Секретаріат видвигнув тоді проект утворення однородної соціялістич- вої федеративної влади – від народних соціалістів до большевиків включно. Цей проект Мала Рада одобрила, доручHBніи Секретаріятові і далі вести справу в роспочатім напрямку. 6. грудня (я. ст.) Генеральний Секретаріат звернувся до Ради Народніх Комісарів і краевих правительств ріжних областей Росії в нотою слідуючого змісту : „На підставі ухвали 1Центральної Ради про необхідність утворення загально- російської влади, Тенеральний Секретаріат, яко Правительство Української На- родньої Республики, звертається до вас з отсим : Беручи під увагу необхідність негайного вироблення умов загального де- мократичного миру, які (умови) може предложити воюючим сторонам тільки за- гальноросійська влада, уповновласнена всіма народами Російської Республики, Генеральний Секретаріат зараз, сьогодня, вважає необхідним приступити до утво- рения центрального російського правительства. з цією ціллю Іенеральний Секретаріат звертається до всіх істнуючих ортанів краевої влади, а саме: до правительства південно-східнього союза козаків, гірняків і народів вільних степів, до правительства Кавказу, правительства Сiбiру, органу влади автономної Молдавії, ортану влади автономного Криму,

  • ) До речі, треба підкреслити тут, що Центральна Рада, як така, ні в олд-

ному своєму акті не заявилася проти визнання Ради Народніх Комісарів прави- тельством Московщини і не виявила сумнівів щодо її правомочности представ- ляти Московщину.

•5.