Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/55

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 55 – optaну вла,и автономної Башкирії і 10 реті зор tанізованих областей, а тах: само 4) Раҳии Нау: 0,ніх Комісарів в flетрограді, з них:011озицією негайно вступити в перегори з Генеральних Секретаріяти в справі утворення соціалістичного, правительства в Росії, на основі такої п.1ятформи : заключення загального демокрагичного миру та ск.кання в своїх часі. Всеросійських установчих зборів — в разі вашої згоди Генеральний Секретаріат просить не відмовити негайно повідомити безпосередних прово40x, 40 якого р! - ченця ваші представники могати б прибути 40 Киїia для участі в напраці, яка ск.Hкакться Генералы II Секретаріату з ще вказаною ці.::10“. Та з цих заходів нічого не ви їїш.о. Задача утворення федераТЬ- ного уряду в Росії в той час з обєктивних причин була неможIII- вою до виконання. Ор'анізовані области Росії, до яких звертався Генеральнийї Секретаріат, уяв.ІЯ.ІН з себе дуже ріжнородні суспільно- державні організміі. Козачі области, з одного боку, і lосковщина иіс.Я. Жовтневої ревс: Іюнії, з другого — це бу.ІІ два смертельно- ворожих табори, які ні під яких взглядом не могли дійти до якогось епівробітництва. В той час, як бр.1ЬНІевники на Московщині повести не- милосердну боротьбу проти буржуазії з метою цілкі» Внгого знищення її, як E.Iяемі, козачийї з'їзі, що відбувався у Новочеркаську на Донщині, сгояв на становищі збере ѕення істнуючих соціально-економічних віз- . носин і рішуче заяв.Iяв, що „верховну влаҳу треба ор'анізувати на принцiшi коаліції здорових організацій “ краю; так само товариш міністра вп утрішніх справ (Временного Правительства) Хижняков. що при13ДИВ до Київа дІя переговорів в справі утворення центра.xьного уряду, заявляв в імени скинутого временного Правительства і , московських політичних кругів“, що в майбутнім правительстві ніяк не може бути представників російської соц.-тех. партії большевиків. А посеред двох цих ворожих станів стояла Українська центральна Рада зі своїх мрійницьких проектом — обещнати те, що по самії своїй суті в той час не надавалось до обеднання, не маючи щирих прин- хильнпків ні з права, ні з іва. Роспочаті заходи в справі утворення федерального центрального правительства сп.Іою фактів вед!1 10 загострення відносин між центра.IE- ною Радою і Радою Наронiх Комісарів, яка з першого ж дня свого істнування стала на становіце цен грального урящу всієї Росії. Так, в той час, як Рада Народніх комісарів, без всякого порозуміння з народами і областями в Росії, так чи инакше вже державно-зоріtані- зовании ні, роспочаха, в імені останніх, свою мирову акцію, tенераль- нії секретарь військових справ с. Петюра розіслав по всіх фронтах і штабах цирку.хярву телеi'рану, в якій забороняв українських військовій частинам виповняти роспорядження Народніх Комісарів і віҳмов:ІЯВ пра- Вите.Іьству Леніна в праві виступати в справі миру від імені цілої Росії. Отже не ҳивно, що на ноту Генерального Секретаріягу не від- гукнувся ніхто, крім козаків, які, власне, ВІДДвигали цілком осібний свій проект організації російського правительства. IIоглиблення революційної клясової боротьбі не сприяло утво- ренню міжклясового федерального центрального правительства в Росії. і заходи Центральної Ради в цін напрямі через це пропали марно.