Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/63

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- - 63 - Україні спокій та добрий порядок і допоможуть довести Українську Народню Республику до Українських Установчих зборів, котрі мають остаточно углубити, шоширити і закріпити всі здобутки революції.“ Далі спинилась Рада Селянських депутатів на обміркуванню політичного моменту в загально-російському масштабі (на справі утво- рення федерального уряду та справі миру) і винесла слідуючу постанову : „Заслухавши доклад про сучасний момент і обміркувавши його, Всеукраїн- ська Рада Селянських депутатів визнає, що 1. Тимчасова центральна федеративна влада в Росії повинна бути одно- родною соціялістичною з представництвом від всіх соціялістичних партій — від большевиків до народніх соціялістів включно, — з обовязковою участю пред- ставників краєвих правительств; 2. Першим завданням центральної влади мусить бути негайне роспочаття мирових переговорів, в яких обовязково мають брати участь і представники Української Народньої Республики, котрі повинні дбати про те, щоб не було покривджено інтересів українського народу і щоб не було прилучено українських земель, проти волі населення, до тієї чи иншої держави; 3. З огляду на завіце можливий розрив мирних переговорів через політику імперіялістичних воюючих держав, Всеукраїнська Рада Селянських депутатів, стоючи на ґрунті негайного заключення миру, вважає потрібним звернутись до Українців-вояків з закликом: залишитись на фронті і твердо стояти на варті інтересів українського народу до того часу, поки уповноважені представ- ники Української Народньої Республики не підпишуть мирового договору.“ в справі впорядкування життя на Україні взагалі і спеціально в справі утворення життєздатних адміністративних апаратів на місцях, Всеукраїнська Рада Селянських депутатів винесла таку постанову : І. „Щоб запобігти анархії та безладдю на Україні, Всеукраїнська Рада Селянських депутатів постановила: 1. Кожна селянська спілка повинна дбати про поширення освіти через за- кладання бібліотек, улаштування лекцій та вечірніх курсів для дорослих, а також, спіраючись на організації „Вільного козацтва“, провадити рішучу боротьбу з анархичними виступами ; 2. Звернутись до Тенерального Секретаріату, аби найшвидче було видано суворий закон про тих, хто виробляє „самогонку". Крім того, Селянська Спілка має також, за допомогою „Вільного козацтва“, вести постійну боротьбу з виробом „самогонки“ і дбати про те, аби всі „само- гонщики“ підлягали законній карі; 3 Звернутись до Тенерального Секретаріату з заявою, аби українізація війська, злучена з розташуванням всіх військ по територіальному принціпу, про- вадилась яко мога швидче ; 4. Звернути оссбливу увагу на те, аби відповідними органами як най- жвавіще і в першу чергу проводились в життя ті заходи, які мають задовольнити пекучі потреби бідніших громадян Української Республики ; II. Визнаючи, що для того, щоб усунути безладдя на місцях і запобігти анархії на території Української Народньої Республики, потрібно негайно скон- струувати єдину демократичну місцеву владу, яка б виявляла обєднану народню волю і контролювалась всім народом через свої орtани, - Всеукраїнська Рада Селянських депутатів постановила : 1 Звернутись до Центральної Ради, аби Генеральним Секретаріатом було негайно видано інструкцію про утворення місцевої влади в таких формах: а) вища В.тада в Тубернії належить Туберніяльним комітетам, які складаються з представ- ників — по одному — від туберніяльної Народньої Ради, мійської Думи, Земель- ного комітету, рад робітничих та салдатських депутатів, 4 представників від рад селянських депутатів і одного від туберніяльного комісара; в повітах — повітових