Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/66

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 66 - с. Центральна Рада і енера.1ьний секретарят повинні зробити всі хожінві заходи, щоб не допустити 40 остановки заводів, а такі, що стали, відновити, ці: не допустити до упадку промисловости і до безробіття.“ Окремо дебатувалось на з'їзді питання про форму влада на Україні, а в звязку з цих і про перевибори Центральної Ради. Позиція, зайнята з'їзҳом в цьоху важ.Інвому питанню, оскільки вона одбилась в його постановах, являється надзвичайно інтересною і характерною для зрозуміння дійсних революційних настроїв та ідеа- лів української ҳемократії того часу. На жаль, ми не маємо під ру- ками протоколів З'їзду і через це не можемо спинитись докладніше на окремих важніших промовах та на характеристиці позиції ріжних те- чій партії. Обмежимось отже тільки резолюцією з'їзху та де-ЯКИМИ увагами до неї. Характерною рисою позиції партії в інтанню про форму влади на Україні являється своєрідний дуалізм. Партія висловилась за необ- хідність одночасного істи ування в Українській Республиці двох вер- ховних законодавчих органів: неклясового — парляменту і суто-кля- сового — Всеукраїнської Ради Селянських. Робітничих і Сатдатських Депутатів. Спочатку мали істнувати Центральна Рада (заступаючи пар.Ямент) і Всеукраїнська Рада Селянських, Робітничих і Садатських Депутатів, пізніще - Українські установчі збори і знов-таки Все- українська Рада Сесіянських, Робітничих і Салдатських депутатів. Ось зміст ухваленої З'їздом резолюції по цьому питанню: „1. З огІяду на те, що незабаром зберуться Установчі збори України, Яким Центральна Рада передасть всю повноту встади, З'їз Української Партії Соціялістів-Революціонерів не вважає потрібними переобiрати Центральної Ради : Одначе, з огляду на необхідність створення суто-к.Iясової організації І.ІЯ ҳать- шого І11яномірного розвитку колясової боротьби на Україні, з'їзд доручає фракції УПСР в Центральній Раді домагатися, щоб Центральна Рада взята негайно на себе почин утворення всеукраїнського кляс - вого органу трудової демократії. 2. Для того, щоб Центральна Рада мала найрішучіщу шідержку провід- ших орtанів революційної демократії, вона II ов}}нна подбати про негайне створенні всеукраїнських обєднуючих територіяльних центрів — рад робітничих. селянських та військових депутатів, які забезпечать центральному клясовохг органові точний і безпосередній звязок з орtанізаціями революційної демократії на місцях. Я дього центра.Іьна Рада повинна, між уншим, негайно перевести в життя територіяльне роспредi.rення війська, шляхом евакуації чужого війська з України – виведення укомплектованих з не-Українців військових частин і за- мінення їх по всіх тарнізонах України територія.Іьних українських військом. 3. В звязку з цим доручаеться партійним організаціях на місцях поставити на черг" Дня перевибори місцевих рат салдатських депутатів і ск.кання все. української ради військових депутатів. При тому всі українські вояки на фронті мусять бути виділені в окремі части. 4. Визнаючи, що теперішні ради робітничих депутатів на місцях дуже часто не одповідають настроєві робітничих мас на Україні, доручається партійних організаціях УIICP подбати, щоб перевибрати ті Ради як найшвидче і зараз же но перевибранію місцевих рах ск.икати всеукраїнський з'їзд рад робітничих депутатів, який виділить з себе всеукраїнську раду робітничих депутатів 5. З вище зазначених вже причин, 3'їзд доручає своїм фракціях у всіх радах селянських депутатів домагатися переобрання їх на місцях і обновлення через їх з'їзд Всеукраїнської Ради Селянських депутатів.