Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/87

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


- 87 — Революційний штаб України уповноважений своїх правительствох заявити правительству Великоруської Республики, що, з огіяду на фінансові трудности, предмети споживання будуть видаватись на границі України після заплати без- посередньо до каси tенерального секретаріату зеxельних справ готівкою, а саме — в банкнотах, а у висоті одної третини — в золоті. Революційний ЦІтаб України має надію, що братній епір буде усунений А.ІЯ обопільного вдоволення і заявяє свою готовність наружити всі сили для осягнення цієї цілі. “*) Отже відповідь уряду Центральної Ради була направлена на те, щоб голий принцип визнання Совітською Росією Української На- родньої Республики втілити в життя: забезпечити не тільки політичне, але й економичне самостійне, незалежне від осковщини, істяування України. Українська революційна лехократія вважала це питання головним в нових взаємовідносинах між Україною і Іосковщиною. Росії, а саме Правительству Південно-Східного Союзу, Правительству автонох- ного Сібіру, Краєвону Закавказькоху Комітетові, Правительству автономного Криму, Білоруській Центральній Раді, ІПравительству автономної Молдавії й наших, а також і Народній Раді в Петрограді свою ноту з запрошеннях утворити на федеративних основах однородне соціялістичне правительство. Тепер, коли цілком виразно і певно вияснилася нехоживість справної роботи Установчих зборів при відсутности загально-визваної всеросійської власти, котра буправляла правомірно, установлення правительства, яке б спіралося на авторітет республик, що тепер утворюються, а також і на всю соціялістичну демократію Росії, є необхідних. Тимчасох аж досі енеральний Секретаріят не одержав відповіді на свою ноту ані від Народньої Ради, а ні від краєвих правительств. Синою вікон е Донське військове Правительство, котре через своїх представників заявило, що воно згожується на запрошення енерального Секретаріату і на сформування однородного соціялістичного правительства, утвореного при тім на федеративних (усновах. Вітаючи таку заяву та зважаючи на потребу вести переговорії по хокли- вости спішно, Генеральний Секретаріят, примушений до того цілою низкок фактів,

1кі мали місце в ріжних краях Росії, в той же час уважає конче потрібних вперед

звернути увагу на ті основи бухучої федеративної російської держави, котрі український народ уважає обовязковими для всіх частин федеративної Росії. До таких загально-державних підвалин Генеральний Секретаріат зачислює: республиканський та справді демократичний політичний устрій кожної держави Росії, свободу особи, совісти, слова, друку, зборів, страйків, незайманність оселі йинше. Одночасно Тенеральний Секретаріят стоїть на засаді цілковитого взајмного невтручання в політичне життя федеруючих республик, оскільки вони не виходяті. за межі вищезазначених підвалин. Через це правительство Української Народ- ньої Республики вважає злочинними спроби зламати право на внутрішню не- залежність кожхої з республик Росії. Коли таке розуміння підвалин федеративного устрою поділяють всі респу- бдики, коли й там можливі умови, що цілком допускають негайне переведения в життя згаданих політичних свобід, то Генеральний Секретаріат не бачить ніяких реальних перешкод для дія.Іьного формування разом зо всіма республиками Росії нового федеративного правительства, маючи на оці в найближчу чергу утворення сприятливих для праці Установчих зборів умов, а також найекорше переведення в життя загально-европейського ҳемократичного миру. Підписали : Голова Генерального Секретаріяту В. Винниченко, Гене- ральний Секретарь міжнаціональних справ О. Шульгин, Заступник Генерал- ного Писаря І. Мірний.“

  • ), ІІодаємо документи про переговори між Радою Народніх комісарів

і Українською Центральною Радою за газетами, не будучи невними в тім, що вони без юмилок одбивають оріtінали.