Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/93

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 93 — Ради Народніх Комісарів за центральне федеральне правительство Росії, не вважаючи також і себе за правительство самостійної держави. намагаючись утворити федеральне правительство, яке тільки, на дупку Центральної Ради, і могло б взяти в свої руки справу заключення миру, Центральна Рада безсило топталась на місці, не знаючи, з якого боку підійти до справи миру. А події почали вже випереджувати Центральну Раху і Генераль- ний Секретаріят. з легкої руки большевиків почалось братання“ російської армії (власне, бувішої армії) з німецьких військом, а за них почалися — з кінця листопада (8, ст.) 1917 р. — і формальні хврові переговори Ради Народніх Комісарів з Центральними Державами. Мирив сам фронт, мярили Народні Комісари. Центральна Рада мусіла щось робити, коли не хотіла допустити, щоб заключення миру від- булося по-за її плечима. 4. грудня (н. ст.) відбулось засідання 31ахої Ради, присвячене справі миру. В газетах читаємо про це засідання, між іншим, слідуюче : „11 р. Грушевський повідомив, що попереднього дня прислав Головно- командуючий румунським фронтом телеграму Українській Центральній Раді, по- відомляючи, що він, в Іно розумінню з румунським правительством, приневоле- ний розпочати жирові переговори з ворогом і просить Раду при- «зати свого преставника для участи в цих переговорах. Неронович (укр. соц.-дем.*) адав, щоб перехірря на румунськіх і південно-західнім фронті було проголошено від Української Республики і щоб опісля було доведено справу до кінця, що заключення миру. Українська народная Республика повинна взяти справу миру в свої руки, яко незалежна держава, по- відомляючи про це Раду Народніх Комісарів, яко великоруську владу, а також воюючі держави і союзників“. Раніше ми все підкреслювати звязок України , з Росією. Та переміни, які зайшхи, розвязали как руки, і тепер Україна повинна уважати себе самостійною, незалежною державою, ховівши своє національне само. - . означення до повного кінця. Через гоlови воюючих Україна новинна звернутися , . 10 демократичних си. Европи з проханням допомогти їй стати цілком сувереннік.. . . Краще вмерти, ніх: не досягнути цього. Чечель (укр. соц-рев.) зазначив, що перемирря і мир треба робіт. . . . . від імени Української Народньої Республики. Тому треба стати на станица зовсім незалежної держави. Кушнір (укр. соц.-феҳ.) заявив, що його фракція звертається з ви» ІІ", - зиціею до демократії західної Евроіз закцк, Чити загальний мир. На с€ 17:i - ратний мир бесідник не гоҳиться. Ткаченко (укр. соц. ҳем. — Тенеральний секретарь су 5 их справ } сказав, що українська соціяль-демократія весь час домaгaтaся миру, але на перешкоді стоя10 російське правительство. Тепер цієї перешкоди нема — "тке треба мирити, треба приступити прямо до вироблення конкретних умов миру. II ац (об. жид. соц. нарт.) домагався, щоб Центра.1ьна Рада санкціонува.а перемирря і приступила до утворення російської влади, котра була б право- , си.Іьва зак.Іючити мир. II раг (укр. соц.-рев.) підкреслив, що центральної федеральної влади немає ; тому справу миру повинна негайно взяти в свої руки Центральна Рада. Бесідпик відчитав резG.Jкцію фракції українських соціялістів революціонерів, в якій запропонував рахуватися з Радою народніх Комі. сарів, як з фактичною владою великоруського центра; “.

  • ) Неронович надежав до лівої течії Української Соціаль-Демократичної

Партії, що потім перетворилась в фракцію „незалежних“, а ще пізніше — в Українську Комуністичну партію (УКИ1).