Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/94

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 94 — домагався утворення однородно - соціалістичного федеративного правительства і, тим часом, висилки представників Центральної Рада 118 переговорів в справі перемирря. Потім скловський (від рос. соц.-рев.), Гольдельхан (від цоале- ціону) і Балабанов (від рос. соц.-тех. меньшевиків та євр. „Бунду**) 10xа- галися від Генерального секретаріату вияснення його позиції в справі хиру і протестували проти можливості сепаратного миру. При загальній увазі виступив з короткою проховок Голова Генерального Секретаріату В. Винниченко. Він зазначив, що енеральний Секретаріат констатує з великих задоволенням, що позиція українських провідних партійн в нічіх не росходиться з думкою енерального Секретаріяту. Справа хира не терпить вiдложення. Ми повинні вести її від імени Української Народньої Респу- бдики і вислати своїх представників на румунський і південно-західний фронт для переговорів над перемиррам. Рівночасно необхідно повідомити про це французів і Англійців, котрі сьогодня акредитували до нас поста (Олески). . Генеральний Секретаріат признае необхідних порозумітися з тими орtані- заціями, які ведуть переговори в справі жиру на инших фронтах. Рада Најгодніх Комісарів має велике значіння в народніх масах, і Генеральний Секретаріат по- винен з тим рахуватися. Але ми не вважаємо Ради Народніх Комісарів правін- тельством всієї Російської Республики. 5и вважаємо, що справу загального миру повинна вести та власть, котра буде зорtанізована з представників всіх демо- кратичних партій при участи представників від краєвих правительств. А тому необхідно негайно приступити до орtанізації правительства — однородно-соція- лістичного, федеративного характеру... Справа миру — дуже важна і серйозна ; вона захоплює інтереси не тільки України. Необхідно тому зараз приступити до вироблення прорами миру. Ця програма не повинна ріжнитися від тої, яку вже одобрила вся револю- ційна демократія ... Необхідно негайно, за одобреннях Малої Ради, вступити в переговори з союзниками радіотелеtрафом. Тьомкін (Бунд) запропонував від меньшостей резолюцію, в якій ствер- джував необхідність висхання представників на румунський і південно-західний фронти для заключення перемирря в порозумінню з союзниками; негайно при- ступити до утворення центральної влади, одиноко правосильної для переговорів в справі миру, і приступити до тимчасового вироблення умов демократичного миру для предложення на розгляд центральної Ради та союзників. пісоцький (укр. с.-х.) преложив резолюцію, прийняту вже україн- ськими соціяль-демократами та соціялістами-революціонерами на фракції.Анх нарадах. Цю останню резолюцію і було прийнято Малою Радою. Звучить вона так: „Від імені Української Народньої Республики Українська центральна Рада визнає необхідним негайно приступити до перехирря, повідомивши про це одно- часно союзні держави. Беручи ніх увагу: а) що справу миру від імени всієї Російської Респуб- дики може вести тільки центральний орtан соціялістичE •ї федеративної влади, б) що спроби утворення такої влади досі не вдалися, в) 4,0 при теперішніх об- ставинах таку владу можна утворити тільки в процесі здійснення миру, г) що инші шляхи утворення такої влади можуть затягнути справу миру і пошкодити їй, - Українська Центральна Рада приступає до активного здійснення миру. Цим виновняє Ураїнська Центральна Рада здавна висловлену волю україн- ського народу і вже не раз ухвалені нею постанови про негайний хир, в ніх досі ставило Центральній Раді перешкоди Временне ІІправительство. Тону Українська центральна Рада постановляе : 1. Послати представників від Генерального Секретаріату на рухунський і південно-західний фронти для ведення переговорів в справі перемирря ;