Сторінка:Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917-1920 рр. Том II (1921).pdf/95

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


— 95 — 2. Звернутися зараз від імени Української Народньої Республики, як до союзних, так і до ворожих держав, зірогозицією почати мирові переговори, повідомляючи про це невтральні держави ; 3. Рівночасно повідомити про це Раду Народніх комісарів і правительства инших республик Росії для координованого ведення цієї справи; 4. Заразом Центральна Рада приступає до негайного вироблення програми миру для предложення її від імени Української Народньої Республики народам Росії, а також союзним і ворожим державам, як основи для переговорів. Українська Центральна Рада закликае всі народи Росії взяти в цих пере- говорах як найдіяльніщу участь.“ На підставі цієї ухвали. було делет'овано від Генерального Секре- таріату для переговорів про перемирря на полуднево-західний фронт Товариша Генерального секретаря внутрішніх справ І. Красковського (с.-ф.) та капітана Удовиченка, а на румунський --. члена Малої Ради М. Любинського (укр. с.-р.) та члена Українського Генерального Вій- ськового комітету М. Левітського (укр. с.-д. ). Варто підкреслити для характеристики настроїв української демократії в той час, що певні ла Центральної Ради вірили в те, що Центральна Рада своїми заходами в справі миру відограе значну ролю в прискореннкі зага- льного, всесвітнього миру. Одночасно з веденням переговорів про перемирря Генеральний Секретарія оголосив беднання двох фронтів — румунського . та долу- днево-західнього — в один український фронт (19). Грохи згодом Генеральний Секретаріат вислав до Берестя-Литов- ського, де вже відбувались переговори між Центральними Державами і Радою Народніх Комісарів, свою делегацію для контроля над пере- говорами, в склад якої в числі инших входив М. Любинський (укр. с.-р.). А ще пізніше, а саме 24 грудня (н. ст.), коли конфлікт між Пен- тральною Радою і Совітом Народніх Комісарів ввійшов в ту стацію. коли вже було мало надії на мирне залагодження його, коли Раҳa Народніх Комісарів вже заключила в Центральними Державами, без порозуміння з Центральною Радою. перемирря на всіх фронтах, Гене- ральний Секретаріат, виконуючи наведену вище постанову Малої Раҳи в справі миру, звернувся до воюючих і невтральних держав з еліҳую- чою потою : „Тенеральний Секретаріат подає отц 118 до відома всім невтральним і вок- ючим державам слідуюче : Третім універсалом Української Центральної Ради з дня 20. листопада 1917. року проголошено Українську Народию Республику. Цим актом поставлено її в інтернаціональне положення. Українська народния Республика змагае, до створення федеративної злуки всіх республик, які повстали на території давньої Російської Імперії. Аж до часу, коли в Росії буде установлене федеративне правительство і аж: поки міжнародне заступництво буде поділене мія: правительством Федеративної Республики та правительством Україпи, вступає Українська Республика зі своїм правительством -- Тенеральним Секретаріатом — на дорогу самостійних мія: народніх відносин. В звязку з тим уважав Тенеральний Секретаріат за необхідне вияснити всій державам і народам світа становище Української Народньої Республики в справі мирових переговорів, які в ближчих днях розпочнуться в Берестю-Литов- ськім між представниками, Ради Народніх Комісарів і державами, що ведуть війну з Росією.