Сторінка:Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I. 1920.pdf/12

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


господарського призначення, щоб всі вищевказані землі були в свій час убрані (вижаті, скошені), обробпені й засіяні.

6. Збір хліба і паші на вищевказаних землях ведеться під керовництвом місцевих і повітових Земельних Відділів, котрі до збору допускають в першу чергу безземельних сільсько-господарських робітників (форналів) і безземельних і малоземельних селян, віддаючи одну третину збору за іхню працю. Останні дві третини збору всіх родів хліба і фуражів за одліченням необхідноі для потреб вищевказаних маєтків і господарств, Земельні Відділи передають в загальному порядкові в роспорядження органів харчового Відділу Галицького Революційного Комітету.

7. Дрібні арендарі і спільники котрі в цім році обробили, засіяли й вижали (або скосили) взяті в аренду або на спілку участки бувшого поміщицького, цісарського, церковного або манастирського поля не користуючись при тому наємними робітниками не оплачують жадноі аренди і не віддають жадноі частини збору бувшим власникам, але отримують весь збір у свою користь.

8. Взяті на підрахунок і контролю живий і мертвий інвентар, припаси кормів і харчів, доми, будинки і проче майно вищевказаних маєтків і господарства поступають в роспорядження Повітових Земельних Відділів.

9. Промислові підприємства, що находяться в маєтках і господарствах (парові і водяні млини, цегольні, гуральні, цукроварні та інші заводи) пишаються тимчасово в роспорядженню Повіт. Зем. Відділів, до передачі іх, згідно з майбутніми декретами Уряду Г. С. Р. Р., в завідування відповідальних Радянських установ.

10. Повітові Земельні Відділи обов'язані негайно вжити заходів для повернення самовільно захопленного живого й мертвого інвентаря і прочого добра вищевказаних маєтків і господарств, а особливо росплодовоі та робочі худоби і машин та іх складних частин, (локомобілі, парові плуги, молотилки, жатки, сіялки, віялки, механічні граблі і т. п.)

11. На повіт. Зем. Відділи кладеться обов'язок при співучасти місцевих Зем. Відділів і по згоді з економічними Відділами Повітових Ревкомів негайно організувати ремонт (направу) сіль-