Сторінка:Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I. 1920.pdf/15

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Примітка: Голову сільського Ревкому вибірає сход (збори), решту громадських функцій розділяють члени Ревкому поміж себе на своїм засіданню. При Сільському Ревкомі організується сільська міліція, виборна, в складі 5–10 чоловік, яка виконує доручення Ревкому.

Всі виконавчі органи і особи попередних громад, як: доглядач доріг, млинів, громадських лісів, піль, худоби, сторожі шкіл і т. д. — остають поки-що на своіх місцях.

Передавши всю владу Ревкомові в селі, треба йому зазначити, що він всеціло підлягає повітовому такому-ж Ревкомові і виконує всі роспорядження і накази повітового Ревкому й вийськових частии (при чому військові частини пишуть всі вимоги і накази на папері с круглою печаткою даноі частини).

Міста і містечка.
а) Містечка.

В містечках і малих містах (не повітових) організується містечкові Ревкоми в складі 3–5 людий. Спосіб виборів знальогічний як в селі.

Примітка: До участи в Ревкомі обов'язково втягати крім українського трудового елєменту, польський і єврейський.

Старі містечкові Ради роспускати; всегромадське майно взяти на підрахунок як також майно великих поміщиків, фабрикантів і взагалі буржуазіі.

Ревком містечка підчиняеться беспосередньо Повітов. Ревкомові. Сільські Ревкоми містечковому не підлягають. Ревком організує містечкову міліцію (охорону) в складі від 10–15 чоловік для удержання революційного порядку й ладу.

Всі виконавчі органи попередньої містечкової влади, як ветеринарі, лікарі, сторожі і т. д. остаються на своїх місцях.

Ревкому доручати суворо слідити за спекулянтами, за контр-революцією.

Примітка: було б дуже побажаним, щоби в містечках Політуправа військовоі частини могла часово залишити одного свого представника, який входив-би в склад Ревкому, як член-представник від Червоноі Арміі.