Сторінка:Збірник декретів, деклярацій і постанов Галицького Революційного Комітету. Випуск I. 1920.pdf/5

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Видвинутий робітниками і селянами Сх. Галичини без ріжниці національностей Галицький Революційний Комітет являється з цього менту одиноким представником вищоі виконавчої влади і тимчасовим урядом Сх. Галичини до З'ізду Рад Робітничих і Селянських Депутатів.

Всі инші уряди Сх. Галичини, де б вони не находились, а з окрема уряд бувшого діктатора Петрушевича і уряд Діректоріі У. Н. Р. являються неправомочними і об'являються поза революційним законом.

Русько-украінська Червона Армія, вступаючи в межі Галичини, іде на допомогу галицьким робітникам і селянам вирвати владу з рук буржуазіі, установити пролєтарську владу через Ради Робітниче-Селянських Депутатів і з'організувати для іі оборони Галицьку Червону Армію.

Галицький Революційний Комітет взиває всіх робітників і селян допомогти всіми засобами Червоній армії у іі важкій боротьбі з шляхтою і буржуазією.

Вся влада на місцях належить до місцевих, містечкових, фабрично-заводських, повітових, окружних і областних Революційних Комітетів, затверджених Центральним Революційним Комітетом, при чому адміністративний поділ краю до иншого вирішення про росподіл і розмежування залишається дотеперішній.

Права приватноі власности поміщиків, купців, фабрикантів, банкирів і всіх єкспльоататорів чужоі праці, на всі землі, ліса, пасовиська, води, надземні і підземні богацтва, бувші в іх розпорядженню, касуються, а іх маєтки з всіма будинками, інвєнтарем живим і мертвим, переходять в роспорядження працюючих через відповідні місцеві Революційні Комітети. Всі ці маєтки і богатцтва передаються у власність держави, найвищий законодавчо-виконавчий орган якоі — З'ізд Робітничих і Селянських Депутатів — вирішить про іх націоналізацію і соціалізацію.

Галицький Революційний Комітет оголошує повну державну самостійність Східної Галичини і запрошує Уряди Соціалістичних Радянських Республік і Уряди всіх капіталістичних держав зав'язати з ним дипльоматичні зносини. Про майбутнє організаційне відношення Сх. Галичини до Соціалістичних Радянських Республік вирішить 1-й З'ізд Рад