Сторінка:Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1931.pdf/67

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Коло осіб, що мають право на соціяльне забезпечення за цією постановою, визначається в спеціяльному законі Союзу РСР (Зб. Зак. СРСР 1929 р. Л'° 57, арт. 530).

2. Встановити для родин військових службовців, що є в ла­вах Робітничо-селянської червоної армії, нижченаведені норми запомог:

А. Для тих, що живуть у містах і селищах міського типу:

1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член ро­дини, — 10 карбованців на місяць;

2) коли є два неповнолітні або непрацездатні члени родини, — 16 карбованців на місяць;

3) коли є три і більше неповнолітних або непраздатних чле­нів родин, — 20 карбованців на місяць.

Б. Для тих, що живуть у сільських місцевостях:

1) коли є один неповнолітній або непрацездатний член родини — 4 карбованці на місяць;

2) коли є два неповнолітні або непрацездатні члени родини — 6 карбованців на місяць;

3) коли є три і більш неповнолітних або непрацездатних чле­нів родини, — 8 карбованців на місяць.

3. Видатки на передбачені в арт. 2 запомоги, починаючи з 1 січня 1931 року, покласти, відповідно, на державний бюджет УСРР або АМСРР.

4. Передбачені в арт. 2 норми запомог є мінімальні. Ці норми за постановами, відповідно, президій районових виконавчих ко­мітетів та міських рад, виділених як окремі адміністративно го­сподарські одиниці, можна збільшувати за рахунок коштів міс­цевого бюджету.

5. Право одержувати передбачені в цій постанові запомоги мають ті члени родин військових службовців, що не мають до­статніх засобів на прожиття.

Умови, як видавати запомоги членам родин військових служ­бовців, залежно від їхнього майнового стану, установлює Народ­ній комісаріят соціяльного забезпечення УСРР, порозумівшись з командуванням Української військової округи.

6. Тих членів родин військових службовців, що підлягають забезпеченню, зазначені в арт. І ради беруть на облік на під­ставі матеріялів призовних комісій про родинно-майновий стан призваних на військову службу, а так само на підставі додатко­вих матеріалів податкових органів. Ці матеріяли подають безпо­середньо відповідним радам у місці осідку призваних до кадрів або до перемінного складу територіальних частин Робітничо-се­лянської червоної армії: фінансові органи й податкові інспектори — найпізніш через десять день, відколи закінчать черговий призов