Сторінка:Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України, 1931.pdf/68

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


громадян на дійсну військову службу, а призовні комісії — в реченці і порядком, встановленим від Революційної військової ради Союзу РСР.

За неподання в зазначені реченці належних документів і відомостей встановлюється дисциплінарну відповідальність, а коли зловмисно зламано цю постанову, — кримінальну відповідальність.

7. Належне забезпечення членам родин військових службовців призначають відповідні ради протягом десятьох день від дня, коли надійшли облікові матеріяли, і з цього таки часу ті самі органи починають видавати встановлені запомоги.

Коли протягом зазначеного в арт. 6 реченця не будуть одержані облікові матеріяли, то забезпечення призначають відповідні ради на підставі документів, що їх подають заінтересовані особи. Визначити документи, що їх за цих випадків повинна подати родина військового службовця, покладається на Народній комісаріят соціяльного забезпечення УСРР, порозумівшись з командуванням Української військової округи і Народнім комісаріятом робітничо-селянської інспекції УСРР, які повинні встановити спрощений порядок, як видавати й подавати ці документи.

8. Коли по призові особи, що не має пільги через родинно-майновий стан, стануться зміни в її родинно-майновому стані, які дають родині право на соціяльне забезпечення, то його призначає відповідна рада протягом десятьох днів по одержанні відомостей про зміну родинно-майнового стану військового службовця.

За цих випадків встановлену запомогу сплачується від дня, коли відбулися зазначені зміни.

ІІ.

9. Поробити такі зміни в законодавстві УСРР:

1) у назві та у всіх артикулах постанови ВУЦВК і РНК УСРР з 10 жовтня 1928 року „Про порядок і норми соціяльного забезпечення інвалідів війни, родин інвалідів війни, у разі їхньої смерти або безвісної відсутности, родин військових службовців, що втратили годувальників, та родин осіб, що перебувають у лавах Робітничо-селянської червоної армії і червоної фльоти“ (Зб. Уз. УСРР 1928 р. № 27, арт. 241 і 1930 р. № 19, арт. 184) і в назві постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 13 серпня 1930 р. „Про збільшення розміру пенсій і запомог для інвалідів війни, родин інвалідів війни, у разі їхньої смерти або безвісної відсутности, родин військових службовців, що втратили годувальників, і родин осіб, що перебувають у лавах Робітничо-селянської червоної армії і червоної фльоти“ (Зб. Зак. УСРР 1920 р. № 19, арт. 184) слова „і родин осіб, що перебувають у лавах Робітничо-селян­ської червоної армії і червоної фльоти“ — виключити;

2) арт. З вищезазначеної постанови з 13 серпня 1930 р. виключити;